info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Biddag en gemeenteavond, ds. Barbara Lamain

Biddag voor Gewas en Arbeid. Aansluitend aan de kerkdienst, die om 19.30 uur begint, is er een gemeenteavond. Het thema daarvan is: Bidden: hoe, wat, waarom?!
Als gemeente bidden we in de kerk; en we bidden ook zelf persoonlijk of met ons gezin. Bidden kan op vele manieren, over veel onderwerpen en met veel redenen – of maar om 1 reden? Op de avond staan vragen centraal als:
Hoe bidden we?
Waar bidden we voor?
Waarom bidden we eigenlijk?
We wisselen met elkaar uit wat gebed voor ons betekent, om onze vragen en ervaringen met elkaar te delen en om elkaar hierin op te bouwen.

Collecte Diaconie

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën. Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden wij als samenwerkende kerken financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld.

Datum

13 maart 2019

Tijd

19:30 - 20:45

Locatie

De Rijstuin
Woudseweg 26, 2635 CC Den Hoorn