info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. Barbara Lamain

We verder in Lukas. Hoofdstuk 10:25-37 is aan de beurt: de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

Collecte Diaconie: Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën. Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden wij als samenwerkende kerken financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld.

Collecte VBW

Net als afgelopen zondag is er deze zondagochtend en ook volgende week een extra uitgangscollecte bestemd voor de vakantiebijbelweek. Uiteraard is ook overmaken per bank mogelijk. Dat kan op bankrekeningnummer NL66RABO0358202116 t.n.v. Protestantse Gemeente ’t Woudt-Den Hoorn, o.v.v. VBW 2019. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Datum

14 juli 2019

Tijd

10:00 - 11:15

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie