info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. M. Treuren uit Pijnacker

Collecte Oecumene

Migratie verbindt kerken wereldwijd. In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migrantenkerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking. Met de opbrengst van de collecte op 20 januari ondersteunt de Protestantse Kerk internationale en migrantenkerken in Nederland en andere oecumenische activiteiten. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Oecumene.

Datum

20 januari 2019

Tijd

19:00 - 20:15

Locatie

De Rijstuin
Woudseweg 26, 2635 CC Den Hoorn
Categorie