info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Kand. A. Mourik uit Utrecht

Collecte Zomerzending: Opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen. Recent verhuurt de school de bovenruimte aan een reguliere school. Dit levert de school inkomsten op en geeft kinderen met een beperking de mogelijkheid om in de pauze met gezonde kinderen te spelen. U kunt dit werk steunen door te geven aan de collecte of uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘W 009042’.

Datum

12 augustus 2018

Tijd

10:00 - 11:15

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie