info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Pinksteren, ds. D. Verboom uit Leiden

Collecte Pinksterzending: Versterk de kleine kerken in Bangladesh

In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh Church Care Program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage over via NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

Datum

20 mei 2018

Tijd

10:00 - 11:15

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25
Categorie