info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Witte Donderdag, ds. Barbara Lamain (Heilig Avondmaal)

De oudtestamentische lezing is uit Exodus 12:15-28. We zetten onze evangelielezing uit Lucas voort: Lukas 22:1-6, 14-20 over het laatste Avondmaal, en Lucas 22:39-46 over Jezus die met Zijn discipelen naar de Olijfberg gaat. In deze dienst vieren we samen het Heilig Avondmaal.

Collecte Streekverband De Tien

Tijdens het avondmaal collecteren we voor Streekverband De Tien. Streekverband De Tien is een initiatief van de diaconieën van de Westlandse kerken. Hiermee worden zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. Al het geld gaat volledig naar die projecten. Een van de nieuw gekozen projecten van De Tien is Stichting Jarikin. Stichting Jarikin is al sinds 1993 actief op Haïti. De eerste veertien jaar door het financieel ondersteunen van schoolkinderen op de Double Harvest School. Maar vanaf 2007 is Jarikin meer betrokken geraakt bij dit mooie land en na de aardbeving in 2010 is de steun aan de kansarme bevolking van Haïti aanzienlijk toegenomen. De projecten richten zich vooral op het ondersteunen en helpen van school- en straatkinderen, wezen en oudere mensen. Op gebied van voedsel, onderdak en onderwijs. Alles gericht op een betere toekomst voor de mensen die worden geholpen.

Datum

18 april 2019

Tijd

19:30 - 20:45

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie