info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Bij de diensten

Wat was het mooi om afgelopen zondag het Kinderkerstfeest te vieren: werkelijk een feest ! Jong en oud was vertegenwoordigd en alles daartussen in. We hebben genoten van het ABC van de jongere kinderen en van het schimmenspel van de oudere kinderen. Wat geweldig gedaan! Wat een mooie creatieve manieren om het Kerstverhaal te vertellen waarin iedereen meedoet. Het mooie van het horen van al die stemmen is dat elementen van het verhaal ook ineens oplichten en opvallen. Soms zonder dat we het zelf beseffen. We worden ingeschakeld in het vertellen van...

Lees meer

Hoop

We leven in Advent. Een tijd van hoop en van verwachting. Christen zijn betekent hoopvol zijn. Hoopvol omdat God ons niet alleen laat. Hoopvol omdat Hij met ons meetrekt door de geschiedenis heen. De geschiedenis in het groot, en onze eigen kleine geschiedenis. Hoopvol omdat Hij ons niet alleen geschapen heeft – dat ook. Maar daar heeft Hij het niet bij gelaten. Hij is gekomen in deze wereld. Op de meest kwetsbare manier die mogelijk is – in Jezus Christus Zijn Zoon, onze Heer. En Hij zal komen in deze wereld. Dat...

Lees meer

Bij de diensten

25 november: Gedachtenisdienst Op 25 november hebben wij de gemeenteleden herdacht die het afgelopen jaar overleden zijn.  In het voorjaar en zomer zijn drie gemeenteleden overleden; in de afgelopen maand zijn er nog drie gemeenteleden overleden. Tegelijk beseffen we dat veel meer mensen rouw met zich meedragen, ook over geliefden die ons al langer geleden ontvallen zijn. Elk overlijden brengt verdriet, gemis en pijn. En elk overlijden herinnert ons aan onze eigen sterfelijkheid. De dag komt dat wij zelf zullen sterven, tenzij Jezus eerder terugkomt. We lazen over de hoop en de...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondag hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. Christus voedt ons met Zijn lichaam en Zijn bloed. We lazen Hebreeën 10. ‘Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water’ (Hebr. 10:22). We worden herinnerd aan onze doop waarin we zijn gereinigd en gewassen. In het licht daarvan roept de schrijver ons op: ‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is...

Lees meer

Bijbelzondag: Oecumenische dienst 28 oktober

Als katholieke en protestantse christenen zijn we broeders en zusters. We zijn leden van één Lichaam: het lichaam van Christus. Het is een voorrecht om dat samen te kunnen beleven en vieren. Zo ook afgelopen zondag in de oecumenische dienst in het Woudt. Op deze Bijbelzondag lazen we het verhaal over Bartimeüs – die blind was en bedelde. Hij hoorde dat Jezus voorbij kwam. Hij greep zijn kans en riep naar Hem: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ Jezus hoorde hem, en liet Zich onderbreken door hem. Hij vroeg hem:...

Lees meer

Zieken

Verschillende van onze gemeenteleden zijn ziek, ofwel thuis, ofwel in het ziekenhuis. We bidden voor de gemeenteleden wiens namen we regelmatig noemen; we bidden ook voor de andere gemeenteleden die ziek zijn. We bidden allen die ziek zijn, herstellend zijn of wachten op uitslagen en / of behandeld worden Gods nabijheid en zegen toe. Sommige gemeenteleden krijgen een behandeling die gericht is op herstel. Bij anderen ligt dat anders en is het leven in een ander perspectief komen te staan. Geleidelijk aan of opeens. Wat kunnen we dan zeggen over ons leven?...

Lees meer

Dankbaar – God roept ons

Wat hebben we zondag een bijzondere dienst beleefd. Vijf ambtsdragers wiens termijn is afgelopen, namen afscheid van de kerkenraad: Desiree (pastoraal ouderling), Aartjan (jeugdouderling), Renate (jeugdouderling), Han (pastoraal ouderling) en Sjaak (ouderling-kerkrentmeester). We zijn dankbaar. Dankbaar voor al het werk dat zij gedaan hebben in hun ambtstermijn. Dankbaar voor alle liefde en trouw. Dankbaar voor alle toewijding aan de gemeente. We danken mensen; en we danken God. We zijn ook dankbaar voor de gemeenteleden die zondag ‘ja’ zeiden. Anneke werd herbevestigd als pastoraal ouderling. Sandra en Rienk werden bevestigd in het ambt...

Lees meer

Viering in de Kickerthoek – Jezus loopt over het water

Wanneer we als gemeente samen zijn in de Woudtse kerk en in De Rijstuin weten we ons verbonden met meer mensen dan die daar op dat moment aanwezig zijn. We zijn ook verbonden met onze broeders en zusters op andere plekken, ook met hen in de Kickerthoek. Afgelopen donderdag hielden we daar de maandelijkse kerkdienst, met onze gemeenteleden die daar verblijven of zich verbonden voelen met dit huis; en met onze broeders en zusters van de parochie. We zongen samen, baden samen en stonden samen stil bij het verhaal van de storm...

Lees meer

Dank !

Op 23 september beleefden we als gemeente mijn bevestiging als predikant en mijn intrede in de gemeente. Graag wil ik u via deze weg van harte, van harte bedanken voor deze prachtige dienst en het hartverwarmende welkom. Er zijn veel, heel veel mensen uit de gemeente betrokken geweest bij deze dienst om dit mede mogelijk te maken. Zowel voor als achter de schermen; zowel vanuit de kerkenraad, alsook vanuit de bredere geledingen van de gemeente, zowel door volwassenen als door de kinderen. Vanaf deze plek wil ik ook mijn dank uitspreken naar...

Lees meer

Verrast door vreugde

Gepubliceerd als intro-artikel voorin kerkblad Samen. Aangenaam kennis te maken! Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mezelf voor te stellen. Sinds 23 september ben ik de nieuwe dominee van de prachtige gemeente van ’t Woudt – Den Hoorn. Hoe is dat zo gekomen.. Mijn jeugd ligt in Voorthuizen, een dorp op de Veluwe. Geloof en kerk speelden een belangrijke rol bij ons thuis. Als kind hield het me bezig; het trok mij. Als tiener beloofde ik God eens om mijn leven te besteden in Zijn Koninkrijk. Ik schrok toen ik...

Lees meer