info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


‘Nashville’

De start van het nieuwe jaar hadden we ons anders voorgesteld, denk ik. Een onzorgvuldige verklaring heeft veel schade berokkend. Op meerdere manieren. De bezorgde christenen die deze verklaring hebben uitgegeven, hebben hun loopgraaf betrokken. In reactie daarop hebben allerlei andere christenen en niet-christenen hun loopgraaf betrokken. Begrijpelijk, maar helpt het ons verder? Hoe we ook denken over dit onderwerp, deze verklaring werkt niet verbindend. Of beter gezegd: hoe we ook denken over deze onderwerpen. De verklaring wil teveel zeggen over teveel onderwerpen. Terwijl elk van de onderwerpen een grote zorgvuldigheid vereist....

Lees meer

Bij de diensten

Zondagmorgen ging ik voor in Wilhelminadorp. Een voor mij onbekend dorp, maar dichtbij de familiewortels in Zeeland, in dit geval dichtbij Goes. We lazen één van de ‘epifanie – verhalen’: verhalen in het evangelie die duidelijk maken wie Jezus is, en waarom Hij kwam. We lazen over de storm op het meer, Jezus die loopt over het water, en die Petrus uit het water omhoog trekt (Mattheus 14:22-32). Een verhaal waarin Jezus zegt en doet wat in het Oude Testament alleen wordt toegeschreven aan God. Het verhaal maakt duidelijk wie Hij is en...

Lees meer

Bij de diensten

Wat fijn om afgelopen zondag samen het nieuwe jaar in te luiden in de Rijstuin. Ik heb genoten van de hartelijkheid en verbondenheid. De hartelijkheid en verbondenheid die ik persoonlijk ontvang en ervaar, en die ik zie tussen gemeenteleden. Die saamhorigheid is niet vanzelfsprekend, maar is reden voor dankbaarheid ! En voor iedereen die ik nog heb ontmoet in het nieuwe jaar: veel zegen en vreugde gewenst in het nieuwe jaar ! Laten we leren van de wijzen uit het oosten die één prioriteit hadden: het vinden van het Kind. En toen ze...

Lees meer

Het nieuwe jaar

We staan op de drempel van 2019 en gaan samen het nieuwe jaar in. Samen met elkaar en samen met God. Dietrich Bonhoeffer schreef het volgende gedicht waarvan ik enkele coupletten afdruk. Dit schreef hij vanuit zijn cel aan zijn verloofde in december 1944. Door goede machten trouw en stil omgeven,Beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,Zo wil ik deze dagen met u leven,En met u binnengaan in het nieuwe jaar. Nog drukt de zware last van kwade dagen,Nog komt het oude kwellen hart en hoofd,Voor onze opgejaagde zielen vragenWij Heer het heil, dat Gij...

Lees meer

Bij de diensten

Wat was het mooi om met elkaar bij verschillende gelegenheden stil te staan bij Advent en samen Kerst te vieren. Ik heb genoten van de diensten en van alle bijdragen van gemeenteleden: bij de Advent/Kerst viering met ouderen van onze gemeente, de Advent/Kerst viering van de PCOB en KBO, de oecumenische Adventviering, het Kinderkerstfeest, de kerstviering met de kinderen van het Talent en de Kerstavondienst en Kerstmorgendienst op ’t Woudt. Jezus is gekomen voor alle mensen. Het is dus heel passend en extra feestelijk dat zoveel van ons hebben bijgedragen aan de...

Lees meer

Bij de diensten

Wat was het mooi om afgelopen zondag het Kinderkerstfeest te vieren: werkelijk een feest ! Jong en oud was vertegenwoordigd en alles daartussen in. We hebben genoten van het ABC van de jongere kinderen en van het schimmenspel van de oudere kinderen. Wat geweldig gedaan! Wat een mooie creatieve manieren om het Kerstverhaal te vertellen waarin iedereen meedoet. Het mooie van het horen van al die stemmen is dat elementen van het verhaal ook ineens oplichten en opvallen. Soms zonder dat we het zelf beseffen. We worden ingeschakeld in het vertellen van...

Lees meer

Hoop

We leven in Advent. Een tijd van hoop en van verwachting. Christen zijn betekent hoopvol zijn. Hoopvol omdat God ons niet alleen laat. Hoopvol omdat Hij met ons meetrekt door de geschiedenis heen. De geschiedenis in het groot, en onze eigen kleine geschiedenis. Hoopvol omdat Hij ons niet alleen geschapen heeft – dat ook. Maar daar heeft Hij het niet bij gelaten. Hij is gekomen in deze wereld. Op de meest kwetsbare manier die mogelijk is – in Jezus Christus Zijn Zoon, onze Heer. En Hij zal komen in deze wereld. Dat...

Lees meer

Bij de diensten

25 november: Gedachtenisdienst Op 25 november hebben wij de gemeenteleden herdacht die het afgelopen jaar overleden zijn.  In het voorjaar en zomer zijn drie gemeenteleden overleden; in de afgelopen maand zijn er nog drie gemeenteleden overleden. Tegelijk beseffen we dat veel meer mensen rouw met zich meedragen, ook over geliefden die ons al langer geleden ontvallen zijn. Elk overlijden brengt verdriet, gemis en pijn. En elk overlijden herinnert ons aan onze eigen sterfelijkheid. De dag komt dat wij zelf zullen sterven, tenzij Jezus eerder terugkomt. We lazen over de hoop en de...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondag hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. Christus voedt ons met Zijn lichaam en Zijn bloed. We lazen Hebreeën 10. ‘Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water’ (Hebr. 10:22). We worden herinnerd aan onze doop waarin we zijn gereinigd en gewassen. In het licht daarvan roept de schrijver ons op: ‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is...

Lees meer

Bijbelzondag: Oecumenische dienst 28 oktober

Als katholieke en protestantse christenen zijn we broeders en zusters. We zijn leden van één Lichaam: het lichaam van Christus. Het is een voorrecht om dat samen te kunnen beleven en vieren. Zo ook afgelopen zondag in de oecumenische dienst in het Woudt. Op deze Bijbelzondag lazen we het verhaal over Bartimeüs – die blind was en bedelde. Hij hoorde dat Jezus voorbij kwam. Hij greep zijn kans en riep naar Hem: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ Jezus hoorde hem, en liet Zich onderbreken door hem. Hij vroeg hem:...

Lees meer