Op een kring kun je vragen stellen: Wat wil God met deze wereld? Wat is het doel van mijn leven? Wat heeft de bijbel mij te zeggen? Wat heb ik er aan voor vandaag? Het is verrassend voor jezelf te ontdekken dat Gods Woord nog steeds springlevend is en ons niet in de kou laat staan. Op een kring luisteren we ook naar elkaar, hebben we oog voor elkaar en vormen we samen een levend stukje van de gemeente.
Hartelijk welkom op de hieronder genoemde kringen.
Algemeen e-mailadres voor kringwerk is: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Kring Geloofsopvoeding

Je wilt je kinderen het beste meegeven. Opvoeden in geloof. Maar hoe doe je dat? Niet altijd zo gemakkelijk. Samen met ouders van jonge kinderen gaan we met elkaar in gesprek over relevante thema’s aan de hand van themaboekjes (Zijsprong) die door de PKN kerk zijn aangereikt (voor kopietjes wordt gezorgd). We willen met elkaar in gesprek gaan over o.a. : Waarde(n)vol opvoeden; Bijbelverhalen vertellen en bidden; Geloven vieren thuis; Verschillen in geloven; Kind en kerk. Natuurlijk is er alle ruimte voor vragen of onderwerpen die je bezig houden in de geloofsopvoeding van je kinderen. We komen op de volgende data bij elkaar: maandag 10 oktober, 7 november, 12 december, 16 januari, 6 februari en 6 maart van 20.00 tot 21.30 uur. Contactpersoon: Karin Happée.

Gebedskring

We komen bij elkaar om te bidden om de Heilige Geest en om de noden en vreugden van de gemeente  voor God te brengen. Onze Vader in de Hemel hoort het gebed, dat we tot Hem richten in de naam van Zijn Zoon. U kunt als gemeenteleden ook gebedspunten doorgeven aan de kring. Dit kunt u doorgeven aan de heer A. Lupker via het mailadres van de heer A. Lupker, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . De kring komt eens in de 14 dagen bijeen op de 1e en 3e dinsdagavond van de maand om 19.00 uur in De Rijstuin. Contactpersoon: Aad Lupker.

Jongvolwassenenkring

De Jongvolwassenenkring is een Bijbelkring voor jongvolwassenen. Met elkaar vragen we ons af wat de Bijbel ons zegt als Gods Woord voor ons hart en de praktijk van ons leven. Dit jaar bespreken we het evangelie van Marcus, eenvoudig en praktisch. We komen eens in de 14 dagen bijeen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de kringleden thuis. Kringleider: Han Huijsing. Contactpersoon: Arjen Berkelaar.

Seniorenkring

De bijeenkomsten worden steeds gehouden op de derde donderdag van de maand in De Rijstuin. Inloop om kwart voor tien met koffie, zodat we om 10.00 uur kunnen beginnen. Het komende seizoen zullen we vooral onderwerpen bespreken die de leden zelf hebben aangedragen. U bent van harte welkom!! Kringleider: mw. ds. E. van Bolhuis- Szabo. Contactpersoon: de heer D.B. van der Windt.

Gesprekskring

We lezen uit de Bijbel, bestuderen wat er staat en wat het voor ons betekent. We bidden samen en praten over geloof en leven: Wat vraagt God van ons in deze tijd? Hoe breng je je geloof in praktijk? Waarin heb jij de afgelopen weken iets van God gezien? Wat heeft het Bijbelgedeelte van deze avond ons te zeggen? etc. Natuurlijk is er ruimte voor eigen vragen, maar we hebben gemerkt dat het ook heel bemoedigend is om geloofservaringen met elkaar te delen.
Vind jij dat het Woord van God belangrijk is om erin te lezen en te studeren en er samen over te praten? Maak dan één avondje in de twee weken vrij en kom met ons meedoen. Het is geen belemmering als je het vorige seizoen er niet bij was. Wees welkom! Als leidraad voor de gesprekken volgen we het boekje "David, een man naar Gods hart" van Henk Stoorvogel. Wanneer het boekje uit is, wordt er in overleg een ander boekje/thema uitgekozen.

Iedere twee weken komen we op donderdagavond bij elkaar, als het kan bij één van de deelnemers thuis. Om 20.00 uur beginnen we met koffie en thee en we proberen de avond om 21.30 uur af te ronden. Contactpersoon: Mariëtte Harteveld- de Jong.

Catechese

Informatie over catechese vindt u onder Jeugd.