Jeugd

Catechese is bedoeld om jongeren te begeleiden in hun groei naar een volwassen geloof als belijdend lid van de gemeente. Door eigentijdse vormen en onderling gesprek wordt op boeiende wijze onderwijs gegeven, waarbij de Bijbel het uitgangspunt vormt.

Maandagmiddagbijbelclub: basiscatechese 10-12 jaar

Kinderen van 10 tot 12 jaar hebben iedere maandag van 15.15 uur tot 16.15 uur hun eigen programma in het Koetshuis (Lookwatering 44a). Onder leiding van Willeke Huijsing en Ria van Erk leren ze op een leuke en hartverwarmende manier meer over de Bijbel.

Next level: jeugdcatechese 12-14 jaar

Samen leren we meer over onszelf, de ander en het volgen van Jezus. We maken daarbij gebruik van multimedia en interactieve werkvormen. Iedere woensdagavond komen we van 19.45 tot 20.45 uur bij elkaar op 't Zoldertje in De Rijstuin. De leiding bestaat uit Esmeralda Lupker, Eefje van de Broek en Renate en Aartjan Collée.

Level Up: jeugdcatechese 15-17 jaar

Samen eten, koken, lachen, uit de Bijbel lezen en praten over je geloof. Iedere twee weken op zondag van 17.00 tot 19.00 uur. Gezellig aan tafel en op de bank bij de jeugdouderlingen Aartjan en Renate Collée thuis.

Belijdeniscatechese

Voor hen die, om wat voor reden ook, (nog) geen belijdenis van het geloof hebben gedaan en dit alsnog overwegen is er de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. In een aantal gesprekken bezinnen we ons op waar het in het geloof om gaat. Geloven in God is enerzijds een heel persoonlijke zaak, anderzijds is het je plek innemen in een eeuwenoude en wereldwijde gemeenschap van gelovigen: je bent de eerste niet en je bent de enige niet. Belijdenis doen wil niet zeggen dat je volleerd bent of nooit meer twijfelt; in wezen is belijdenis doen niets anders dan je Doop voor eigen rekening nemen en er openlijk voor uitkomen dat je daar blij mee bent en dat je bij God en bij Jezus Christus wilt horen en Hem wilt volgen in je leven. Overigens houdt het volgen van belijdeniscatechisatie geenszins de verplichting in om ook al meteen belijdenis te gaan doen. In de periode dat onze gemeente geen predikant heeft, is er een mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen via de PKN Delft. Contactpersoon: Mariëtte Harteveld.

 

Het doel van CJV 't Zoldertje is bezig te zijn met jongeren op een creatieve en vormende wijze, waarbij de ontmoeting centraal staat. Voor elke leeftijdsgroep is er een club. Het hoofdbestuur coördineert alle activiteiten, maar de clubs functioneren zoveel mogelijk zelfstandig. De clubs worden door een grote groep van vrijwilligers begeleid. Alle activiteiten vinden plaats in de jeugdruimte van De Rijstuin: 't Zoldertje. De Christelijke Jeugdvereniging 't Zoldertje is opgericht in 1905 onder de naam "C.J.V. Rom. 1 vers 16a".

Hobbyclubs

Kinderen uit groep 4 en 5: dinsdagavond 19.00 - 20.00 uur
Kinderen uit groep 6, 7 en 8: donderdagavond 19.00 - 20.00 uur

Tienerclub

Voor jongens en meisjes van 12 tot 15 jaar: vrijdagavond 19.30 - 20.45 uur
Let op: de leeftijd voor de Tienerclub is verlaagd. Zit je in groep 8? Dan ben je nu al welkom op de Tienerclub!

Krantenteam

Op de laatste vrijdag van elke oneven maand haalt CJV 't Zoldertje oud papier op.

Contact

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

De Vakantie Bijbel Week, kortweg VBW, is een feestelijke 'actie' van drie dagen tijdens de eerste week van de zomervakantie, die vanuit de kerkelijke gemeente wordt georganiseerd om kinderen het Evangelie van Jezus Christus te vertellen. Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches, het zingen van liederen en door verschillende andere activiteiten als knutselen, een maaltijd klaarmaken en samen eten worden kinderen op het spoor gezet van God en de Bijbel. Dit jaar is het thema "Aan tafel". Samen eten is gezellig, je eet met mensen bij wie je hoort. Als je met elkaar aan tafel zit, leer je elkaar goed kennen en kun je lief en leed delen. Samen eten verbindt.  Samen eten is in het jodendom een diepe vorm van gemeenschap. Jezus zoekt mensen op en eet met hen. Aan tafel laat Jezus iets zien van wie Hij is en hoe het leven met Hem eruit ziet.

De VBW is voor alle basisschoolkinderen en er is dit jaar een apart programma voor kinderen van groep 7 en 8. De toegang is gratis en de kinderen hoeven zich niet op te geven. Op 12, 13 en 14 juli zijn ze welkom van 10.00 – 12.00 uur (inloop en inschrijving vanaf 9.45 uur). Op donderdagavond 14 juli is er van 18.00 – 19.45 uur een eenvoudige maaltijd en feestelijke afsluiting samen met de ouders. De VBW wordt gehouden in De Rijstuin, Woudseweg 26 in Den Hoorn. Voor meer informatie, bel Renate Collée 06-44664551.


(Klik voor uitvergroting)


Wat is de VakantieBijbelWeek?

De VakantieBijbelWeek is een feestelijke gebeurtenis van een paar dagen tijdens een van de schoolvakanties. Deze week wordt in kerkelijke gemeenten georganiseerd om het Evangelie van Jezus aan de kinderen door te geven. We vertellen een Bijbelverhaal, spelen sketches, zingen, knutselen, doen spelletjes en op de laatste dag eten we samen. Door al deze activiteiten heen wijzen we kinderen op het spoor van God en de Bijbel.

Doel van de VBW

De VBW wil rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden. De VBW vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. Alle onderdelen zoals zingen, poppensketch, verhalen vertellen en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

Voor wie is de VBW bedoeld?

De VBW is in eerste instantie bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan en Jezus nog niet kennen. Door de VBW proberen we deze kinderen op het spoor van Hem en Zijn gemeente te zetten.
We realiseren ons dat er kinderen zijn die tijdens de VBW voor het eerst in aanraking komen met de boodschap van de Bijbel en voor wie de VBW ook de enige plaats is in hun leven waar dit gebeurt! Als je meewerkt aan een VBW moet je beseffen dat het om déze kinderen gaat, al zijn het er maar vier of vijf tussen al die tientallen kinderen die komen. Wanneer deze kinderen zich aangesproken voelen, zal het de andere (kerkelijke) kinderen vast en zeker ook zo vergaan. Dat heeft de praktijk bewezen.
Natuurlijk zijn ook de kinderen, tieners en jongeren welkom, die gewend zijn om naar de kerk te gaan, of die er af en toe wel eens komen.

GELOVIG OF NIET: IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

 

De band tussen Christelijke Basisschool (CBS) Het Talent en onze gemeente heeft al een lange historie. Indertijd is het initiatief voor de oprichting van de school zelfs (mede) vanuit de kerk gekomen. Ds. Bertine van de Weg bezoekt ongeveer eenmaal per jaar de school en verzorgt de weekopening of -sluiting. Ieder jaar brengt groep 3 een bezoek aan De Rijstuin en groep 4 gaat op excursie naar de Woudtse kerk.

Contactpersoon bij de school is Jolanda Dumaij
Contactpersoon bij de kerk is Marga Harteveld-van Woerden

 

Klik hier om naar de enquête te gaan.
Kantel je telefoonscherm voor een beter overzicht van de keuzemogelijkheden.