Tijdens de oecumenische Vredesdienst op 17 september om 10.00 uur in 't Woudt hopen we een gelegenheidscantorij te hebben onder leiding van Albert Moerman. Daarom een oproep aan allen die graag willen meezingen. Er wordt drie keer gerepeteerd, steeds op maandag om 19.30 uur in De Eénhoorn (de ruimte naast de Katholieke Kerk). Het gaat om 28 augustus, 4 september en 11 september. Opgeven is niet nodig.

Door als leden van de verschillende kerken samen deze cantorij te vormen, wordt het oecumenisch aspect nog extra benadrukt. Hartelijk uitgenodigd door de oecumenische stuurgroep!