Op zondagmorgen 11 februari 2018 is er gelegenheid tot dopen. Tijdens deze dienst gaat dominee J.M. Aarnoudse uit Dordrecht voor. Wilt u uw kind(eren) laten dopen dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.