info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Actie Kerkbalans – Geef voor je kerk

Op maandag 21 januari is het zo ver, dan gaat weer een flinke ploeg vrijwilligers op pad om de enveloppen voor de Actie Kerkbalans (AKB) 2019 rond te brengen. Ook in 2019 willen we als kerkgemeenschap in geloof en in relevantie te groeien en invulling kunnen geven aan de pastorale behoefte van de gemeente, maar ook ruimte bieden aan initiatieven die aansluiten bij ons motto: “Werk mee aan een gezonde kerkgemeenschap die betekenis heeft voor de buurt”. Voor de dekking van de vaste kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van inkomsten in de vorm van vaste bijdragen van gemeenteleden. Zo werd in het afgelopen jaar € 96.000 toegezegd en ook ontvangen. Een bedrag om heel dankbaar voor te zijn. Uw bijdragen aan de actie Kerkbalans stellen ons als kerkgemeenschap in staat om financieel ‘in balans’ te zijn. We zouden ook dit jaar op uw bijdragen willen rekenen: doet u weer mee ?! Alvast hartelijk dank daarvoor.