info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Belijdenis: waarom zou je?

Al heel aantal jaar komt de Level Up groep bij elkaar: op zondagavonden bij Aartjan en Renate Collée. Onlangs hebben we met deze groep besproken dat we dit jaar een belijdenis traject willen doorlopen met elkaar. Daar zijn we nu mee bezig. We hopen en bidden dat dat uitloopt op het doen van belijdenis in het midden van de gemeente door de jongeren die daar dan aan toe zijn.

Belijdenis doen: waarom zou je ? Omdat het zo goed is om een belofte te doen aan God. Hij heeft allang ja gezegd tegen ons. Het is zo goed om daarop te antwoorden met een belofte aan Hem: om Hem te volgen de rest van ons leven. Zo’n belofte kunnen we doen in ons persoonlijk gebed. Dat is heel goed. Maar het is ook heel heilzaam om zo’n belofte uit te spreken in het openbaar, in het midden van de gemeente. Dat is goed voor onszelf. Het is ook een bemoediging voor de gemeente. En het is ons kleine dankwoord op Gods grote ja aan ons.

Misschien zou je ook wel belijdenis willen doen. Misschien ben je jongere en zit je niet op Level Up. Of ben je geen jongere meer maar is het er nog niet van gekomen. Hoe dan ook: als je hierover wilt nadenken of praten, neem dan contact op met dominee Barbara Lamain. Dan kunnen we kijken hoe we zo’n traject samen kunnen vormgeven.