info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Kerstproject kindernevendienst

“Lichtdragers van God”, dat is het thema van het kerstproject waarmee we samen met de kinderen van de kindernevendienst op de eerste advents zondag starten. Dit jaar lezen we de Bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We belichten vijf personen die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt, Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus.

Zacharias omschrijft dat in zijn lofzang zo: ‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede’ (Lucas 1:78-79). We zien hier twee dingen: 1. Was God niet gekomen in zijn Zoon dan was het duister gebleven. Maar ook 2: Hadden mensen niet geloofd in Gods vrede, dan was het duister gebleven.

God geeft Jezus vanuit zijn wonderlijke liefde en genade aan de mensen en vraagt om een antwoord. Door die antwoorden (in nood, vanuit klein geloof, vol vertrouwen, geholpen door medegelovigen) zien we dat Gods licht steeds meer gaat stralen en dat zijn verlossing in Christus wordt geopenbaard. En dankzij Gods Geest zien wij in de adventstijd Gods liefde ook voor ons allen verschijnen. We zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Bethlehem geboren werd.

Wij zien met elkaar uit naar een mooie Adventstijd… op weg naar Kerst.