info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Paasgroetenactie

De Paasgroet, gemaakt mét gedetineerden

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de ‘groetenlijst’ van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 18 maart a.s. kun je na de dienst kaarten meenemen om te versturen.

Bemoedigend!

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet je niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag je ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld!

Ook de mensen en organisaties die zich wereldwijd inzetten voor mensenrechten, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wil je meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat er veel Paasgroeten worden verstuurd!