info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

Afgelopen zondag hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. We lazen over de gaven van de Geest die gegeven zijn aan iedereen in de gemeente, ten bate van de gemeente. We zijn aan elkaar gegeven, we hebben elkaar nodig. We ontvangen de gaven van de Geest, wanneer we ze inzetten dienen we Jezus onze Heer, en het is God die het allemaal in beweging zet. De Geest deelt gaven uit aan de gemeente. We hebben niet allemaal alle gaven. Ze zijn verspreid over ons allen. We hebben zelf niet genoeg wijsheid, we hebben zelf niet genoeg kennis en we hebben zelf niet genoeg geloof. Het is nodig dat we bij elkaar komen in de gemeente, want Hij geeft het aan de gemeente. Dan hebben we wel genoeg. 

Dat geldt evenzeer voor mij persoonlijk. Ik kom mensen tegen, hier in de gemeente, jullie, die mij raken. Die mij raken door hun wijsheid. Wijsheid over Jezus, Wiens kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Ik ontmoet hier mensen die mij raken door hun kennis. Kennis van de Bijbel. Die teksten oprakelen waar ik al tijden niet meer aan heb gedacht. God werkt door ons heen, we hebben het zo nodig, het doet ons zo goed. Ik ontmoet mensen hier die mij raken door hun geloof. Dat mijn ongeloof beschaamt. Waardoor ik klein word; maar zo dankbaar. Wat voor geloof is dat? Geloof dat benoemt dat God werkelijk handelt, geloof dat de teksten uit de Bijbel ook gaan over ons leven, over ons. Geloof dat God ons ziet in onze heel concrete situatie. Geloof dat God ons hoort wanneer we bidden; geloof dat er dan werkelijk iets verandert. Geloof dat dit wat wij zien, dat dit leven dat wij hier leven niet het enige is, niet het laatste is. Maar het voorlaatste. Wij zijn bedoeld voor de eeuwigheid. Voor het leven met God, in Zijn Heerlijkheid, bij Jezus. En we hebben elkaar heel hard nodig om elkaar daaraan te herinneren. Ieder met onze gaven, die de Geest ons geeft, voor elkaar. Wij zijn bedoeld voor de eeuwigheid, door Jezus Christus onze Heer. Wiens lichaam is gebroken, en wiens bloed is vergoten om dat mogelijk te maken. Dat hebben we gevierd, samen aan tafel. We danken God. In de dienst van 10 februari wordt de Heilige Doop bediend aan ons nieuwste gemeentelid Samuel. We zien uit naar deze bijzondere dienst. We lezen Romeinen 6:1-14. Daarin geeft Paulus onderwijs over de doop. ‘We zijn door de doop in Zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in Zijn dood, zullen wij ook delen in Zijn Opstanding’ (Rom. 6:4-5). Dat is waar de doop over gaat. Dat is wat we vieren komende zondag.