info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Hoop

We leven in Advent. Een tijd van hoop en van verwachting. Christen zijn betekent hoopvol zijn. Hoopvol omdat God ons niet alleen laat. Hoopvol omdat Hij met ons meetrekt door de geschiedenis heen. De geschiedenis in het groot, en onze eigen kleine geschiedenis. Hoopvol omdat Hij ons niet alleen geschapen heeft – dat ook. Maar daar heeft Hij het niet bij gelaten. Hij is gekomen in deze wereld. Op de meest kwetsbare manier die mogelijk is – in Jezus Christus Zijn Zoon, onze Heer. En Hij zal komen in deze wereld. Dat geeft hoop. Voor nu en voor de toekomst. Zijn komst verwachten we.

Advent is een tijd van hoop en van verwachting. Dat betekent stil worden en tot inkeer komen. Zacharias en Elisabeth werden stil nadat de aankondiging van de engel Gabriël hun wereld op zijn kop had gezet. Laten wij hen daarin volgen. Niet stil worden in het algemeen, maar stil worden voor God. In die stilte kunnen we beseffen hoe hard we God nodig hebben, Zijn vergeving, Zijn genade. Stil worden om te beseffen hoe niet-vanzelfsprekend het allemaal is. Kerst is een wonder.  Stil worden om Zijn stem te horen. Stil worden om te ontdekken hoe Gods Geest in ons werkt en om ons heen. Om vervolgens niet stil te blijven – maar om aan een ander te vertellen hoe goed God is. Dat wij ook leven van het grote wonder dat God mens werd. En om samen uit te breken in gezang en in gejubel: Christus is geboren! Hij is onze hoop en onze verwachting.

Op 2 december hebben we de eerste Adventzondaggevierd. Dat was een heel feestelijke dienst waarin twee kleine kinderen van de gemeente gedoopt werden: Iwan en Bob. Wat prachtig om dat met zoveel mensen te mogen vieren: gemeenteleden, familie en vrienden, en met alle leeftijden. De kindernevendienst is begonnen met het Adventproject met prachtige panelen in de kerk, de verhalen en het schitterende lied. In de kindernevendienst en in de kerk lazen we het verhaal van Zacharias en Elisabeth die van de engel Gabriel te horen krijgen dat zij een zoon krijgen. Niet zomaar een zoon – hij zal de weg bereiden voor de Messias.

De volgende Adventszondagen zijn op 9, 16 en 23 december. Samen bereiden we ons voor het op het grote feest van Kerst: de geboorte van Jezus. Op de Adventszondagen gebruik ik het leesrooster en de thema’s uit de Adventskalender die uitgegeven is door de PKN (wanneer u 1exemplaar bestelt is deze gratis). Voor 16 december is dat Lukas 1:26-38.

Naast onze reguliere diensten op deze zondagen vieren we samen het Kinderkerstfeest op 16 december om 17.00 uur in ’t Woudt. De dag erna, op 17 december, vindt de jaarlijkse bezinningsviering plaats die onze gemeente organiseert samen met de Rooms Katholieke parochie. Deze dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Katholieke Kerk van Den Hoorn. Van harte welkom bij alle diensten.

Gezegende Advent !
ds. Barbara Lamain