info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Zieken

Verschillende van onze gemeenteleden zijn ziek, ofwel thuis, ofwel in het ziekenhuis. We bidden voor de gemeenteleden wiens namen we regelmatig noemen; we bidden ook voor de andere gemeenteleden die ziek zijn. We bidden allen die ziek zijn, herstellend zijn of wachten op uitslagen en / of behandeld worden Gods nabijheid en zegen toe. Sommige gemeenteleden krijgen een behandeling die gericht is op herstel. Bij anderen ligt dat anders en is het leven in een ander perspectief komen te staan. Geleidelijk aan of opeens.

Wat kunnen we dan zeggen over ons leven? Dat ons leven kwetsbaar is. Ja, dat is waar. En dat ervaren velen van ons aan den lijve. Maar dat is niet het enige. Het dringt een vraag aan ons op: Wat is onze enige troost in leven en in sterven? Het oude antwoord op die oude vraag is nog steeds even actueel en waar:  dat we met lichaam en ziel, in leven en in sterven niet van onszelf zijn, maar van Jezus Christus onze trouwe Heere. Ons leven ligt in Zijn handen.