info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. Barbara Lamain


Live kijken en terugkijken: hierboven
Live luisteren | Terugluisteren
Liturgie

Uitzwaai-moment World Servants

Komende zomer gaat een groep jongeren aan het werk in Malawi, uitgezonden via World Servants. Het afgelopen jaar zijn ze in touw geweest met het voorbereiden hierop en het verzamelen van geld om dit mogelijk te maken. We zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons georganiseerd hebben! In deze dienst zullen we hen ‘uitzwaaien’.

We lezen verder in Handelingen, hoofdstuk 4: 32 – 5: 16: over gemeenschappelijk bezit en wonderbare genezingen.

Collecte Diaconie: Binnenlands Diaconaat

Volgens schattingen leven er in Nederland enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven. In het Wereldhuis Amsterdam krijgen mensen een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post of als er een medisch probleem is.

Kerk in Actie geeft laagdrempelige taallessen, financiële ondersteuning voor levensonderhoud, juridische bijstand, tijdelijk onderdak en ondersteuning van vreemdelingen in een detentiecentrum.

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Hulp ongedocumenteerden’ of doneer online.

Collecte Kerkrentmeesters: eigen werk

Datum

26 juni 2022
Verlopen

Tijd

10:00

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie