info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. Barbara Lamain (gedachtenisdienst)


Live kijken en terugkijken: hierboven
Live luisteren | Terugluisteren
Liturgie

Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar: de zondag waarop wij de overledenen gedenken.

Wij gedenken allen die tot onze gemeente hebben behoord of zich met onze gemeente verbonden hebben geweten. Tevens gedenken wij andere personen van wie gemeenteleden het op prijs stellen dat ook hun namen genoemd worden.

Wij gedenken hen opdat hun namen niet vergeten worden. Wij geloven immers dat ook God onze namen niet vergeet, maar onuitwisbaar geschreven heeft in de palm van Zijn hand. Ook verwachten wij de Opstanding van de doden. In dit hoopvolle perspectief gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan.

We lezen verder in Mattheus 25: de verzen 31-46, over de komst van de Mensenzoon.

Voorganger is dominee Barbara Lamain.

Collecte Diaconie: Kerk in actie Nederland

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk.

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.

Collecte Kerkrentmeesters: Instandhouding eigen kerkdiensten en gebouwen

Datum

22 november 2020
Verlopen

Tijd

10:00

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie