info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. Barbara Lamain (Heilig Avondmaal)


Live kijken en terugkijken: hierboven
Live luisteren | Terugluisteren
Liturgie

Collecte Diaconie: Streekverband de Tien

Tijdens het avondmaal collecteren we voor Streekverband De Tien. Streekverband De Tien is een initiatief van de diaconieën van de Westlandse kerken. Hiermee worden zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. Al het geld gaat volledig naar die projecten. Een van de projecten van De Tien is Project Girls Empowerment Foundation. Girls Empowerment Foundation heeft de taak om het voor meisjes in ontwikkelingslanden mogelijk te maken hun volledige potentie te benutten. Dit doen ze door educatie, veiligheid en daar waar nodig, onderdak te bieden. Hiermee proberen zij een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van deze meisjes. Zodat deze meisjes een verschil betekenen voor haar familie en haar omgeving en uiteindelijk voor haar land. Voor verdere informatie: girlsempowerment.nl.

Collecte Kerkrentmeesters: kerk voor het dorp

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag.Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen.In tijden van organisatievragen en samenwerking met kerken in de buurt wil de dorpskerkenbeweging een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren. Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen en soms het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid in het dorp onder spanning zetten.Binnen de Dorps kerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.Wanneer een dorpskerk goed naar zichzelf én naar het dorp luistert, kan zij van grote waarde zijn in het dorp. Daarvan zijn vele voorbeelden te vinden, onder andere op protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging.

Datum

13 juni 2021
Verlopen

Tijd

10:00

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie