info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. Barbara Lamain (Wisseling ambtsdragers)

We zien uit naar deze dienst waarin er wisseling is van ambtsdragers. Met dank en weemoed voor degenen die aftreden en ook met dank en verwachting voor degenen die aantreden! De kindernevendienst is deze maanden bezig met de verhalen uit 1 Samuel, over Samuel, Saul en David. In de diensten probeer ik hier zo veel mogelijk op aan te sluiten. We lezen over de roeping van Samuel uit 1 Samuel 3.

Collecte Diaconie: Werelddiaconaat Colombia

Bendejongeren opgeleid tot topkok

In Colombia in de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere wereld diaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia.

Datum

13 oktober 2019
Expired!

Tijd

10:00 - 11:15

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie