info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. L. den Breejen uit Delft


Live kijken en terugkijken: hierboven
Live luisteren | Terugluisteren
Liturgie

Komende zondag zal het Woudtse kerkkoor in de ochtenddienst voor en met ons zingen. Voor de startzondag is het koor al weer begonnen met de repetities. We kijken met elkaar uit naar een muzikale dienst waarbij Albert Moerman ons op het orgel zal begeleiden.

De jeugddienst in De Rijstuin gaat niet door. Dit omdat we ’s ochtends met de tieners bij een andere gemeente op bezoek gaan.

Collecte Diaconie: Kerk in Actie: Zending Colombia

Afgelopen week was het Vredesweek. Daarom collecteren we voor een vredesproject in Colombia.

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw.

In 2007 richten vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden het programma Vrouwen-werken-aan-vrede op. Inmiddels zijn er zeven kringen waarbij totaal honderd vrouwen zijn aangesloten. In vier provincies in Colombia krijgen deze vrouwen cursussen in Bijbellezen. Ze leren Bijbelteksten op een nieuwe manier uitleggen en verbinden aan hun dagelijks leven. Dat geeft hen inspiratie om te werken aan vrede en verzoening. Ook leren ze opkomen voor vrouwenrechten en daarvoor aandacht te vragen bij hun plaatselijke overheid.

De helende kracht van Bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

Steun dit vredeswerk door een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. vrouwen Colombia (Z 020045) of doneer online. Hartelijk dank!

Collecte Kerkrentmeesters: PKN: JOP, De kerk, een thuis voor jongeren

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen.

Uit onderzoek blijkt dat de volgende zes kernwaarden voor kinderen en jongeren essentieel te zijn als het gaat om aansprekendheid, betrokkenheid en binding met kerkelijke gemeente als geloofsgemeenschap: Volwaardigheid en gelijkwaardigheid: kinderen en jongeren worden in de gemeente gezien als volwaardige en gelijkwaardige gelovigen;

Impact: de aanwezigheid van kinderen en jongeren heeft concreet invloed op het geheel;

Veiligheid: de gemeente is een veilige plek voor kinderen en jongeren, zowel fysiek als emotioneel;

Talent: het talent van kinderen en jongeren wordt gezien en benut;

Verbondenheid en wederkerigheid: in de gemeente staan kinderen en jongeren in verbinding met de andere generaties en beiden zijn hierin betekenisvol voor elkaar;

Empathie: zowel de kinderen en jongeren als de andere generaties binnen de gemeente doen actief hun best om zich in te leven in elkaars leef- en belevingswereld.

Deze zes kernwaarden vormen samen het palet van ‘kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’.

Datum

25 september 2022
Verlopen

Tijd

10:00

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie