info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Ds. M. Treuren uit Pijnacker


Live kijken en terugkijken: hierboven

Live luisteren | Terugluisteren
Liturgie

Het is weer mogelijk de kerkdiensten bij te wonen met via reservering en met een maximaal aantal personen.  U kunt reserveren via reserveren@woudtsekerk.nl. Uw reservering moet voor vrijdagavond 20.00 uur binnen zijn, zodat er op tijd teruggekoppeld kan worden of reservering door kan gaan.

Collecte Diaconie: Werelddiaconaat Oeganda

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 1200 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen in 40 sterke boerenorganisaties van 30 personen. De leiders van deze organisaties krijgen praktische trainingen op veldscholen met demonstratievelden. Zij geven hun kennis vervolgens door aan andere groepsleden. De kerk wil de mensen zo weerbaar maken tegen klimaatverandering. Helpt u mee dit werk te steunen met een bijdrage op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. landbouw Oeganda of doneer online. Hartelijk dank!

Collecte Kerkrentmeesters: JOP Aan de slag met de Bijbel

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Datum

30 januari 2022
Verlopen

Tijd

10:00

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie