info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Eerst Paasdag, ds. Barbara Lamain

Live kijken en terugkijken: hierboven of op YouTube

Live luisteren  |  Terugluisteren

Liturgie Pasen

 

Deze zondagochtend vieren we met elkaar Pasen! Ds. Barbara Lamain zal voorgaan. Een bijzondere ervaring om met elkaar thuis de kerkdienst te beleven. De kindernevendienst heeft een verhaal en opdracht voor de kinderen gemaakt. Die worden tijdens de dienst getoond. We hopen dat veel kinderen meedoen!

De aanvangstekst voor deze dienst is:
“Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.”
Mattheus 28:6

Deze verkorte dienst wordt uitgezonden vanuit de Woudtse kerk en is via internet te beluisteren én bekijken. Dat zowel live als achteraf. Het bezoeken van de kerkdienst in de Woudtse kerk is helaas niet mogelijk. De dienst vindt plaats in aanwezigheid van ambtsdragers en organist. U wordt van harte uitgenodigd thuis mee te luisteren, te zingen en te bidden. Houd uw bijbel bij de hand om mee te lezen. De orde van dienst inclusief liedteksten wordt vooraf op deze pagina gepubliceerd.

Er is een digitale collecte voor de hieronder genoemde doelen.

Collecte Diaconie: Kerk in Actie – India

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte Kerkrentmeesters: Instandhouding van onze eigen kerkdiensten en gebouwen

Datum

12 april 2020
Expired!

Tijd

10:00 - 23:55

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie