info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Mw. ds. M.A. Gouwens-de Gier uit Schoonhoven

Live kijken en terugkijken: hierboven
Live luisteren  |  Terugluisteren
Liturgie

 

Voorganger is dominee M.A. Gouwens-de Gier uit Schoonhoven
Er is een digitale collecte voor de hieronder genoemde doelen.

 

Een kerkdienst bezoeken

We willen iedereen uitnodigen te reserveren via reserveren@woudtsekerk.nl. Dit kan iedere week tot vrijdagavond 20.00 uur. Je hoort dan via de mail op zaterdag of er inderdaad een plekje beschikbaar is in de kerk. Heb je geen mail dan mag je bellen met onze koster: 06-21676343. Je hoort dan ook telefonisch of er een plekje beschikbaar is.

 

Collecte Diaconie: Dovenpastoraat

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat helpt kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Het IDP organiseert vanuit de kerken activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar vooral ook de gerichtheid op mensen van buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten. In dit alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Het IDP kan als kerkelijke organisatie vooral haar werk doen door de inzet en het gebed van vele dove en horende vrijwilligers. Zonder hun passie en betrokkenheid zou het IDP niet kunnen bestaan. Ter ondersteuning hebben de samenwerkende kerken vier pastores vrijgesteld voor het werk van het Dovenpastoraat. Samen met de kerken en de vrijwilligers dragen zij verantwoordelijkheid voor al de activiteiten van het IDP

Collecte Kerkrentmeesters: Instandhouding eigen kerkdiensten en gebouwen

Datum

Tijd

10:00

Locatie

Woudtse kerk
't Woudt 25, 2636 HD Schipluiden
Categorie