info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

COVID-19

Op 20 september 2021 heeft de PKN een advies uitgebracht over hoe om te gaan met de nieuwe corona-richtlijnen van het RIVM. Voor kerkdiensten vervalt het verplicht 1,5m afstand te houden. Toegangscontrole met behulp van de coronapas past niet bij kerkelijke bijeenkomsten, dus die hoeft niet gebruikt worden bij kerkdiensten.
Daarnaast geeft de PKN het advies om elkaar de ruimte te geven en zo rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid en met mensen die zich niet veilig voelen.
De kerkenraad heeft zich gebogen over hoe deze adviezen kunnen worden toegepast in onze situatie. Voor de komende drie zondagen (25 sept, 3 okt, 10 okt) is het volgende besloten:

  • Reserveren is ook voor de ochtenddienst niet meer nodig.
  • We laten in de diensten 1,5m-afstandsregel los maar we bieden elkaar wel ruimte door een stoel vrij te laten tussen de bezoekers uit verschillende huishoudens.
  • Gemeenteleden die nog wel 1,5m afstand willen aanhouden kunnen dit per week aangeven via de reserveren@woudtsekerk.nl. Geef dit uiterlijk vrijdag door zodat er een passende plek gereserveerd kan worden.
  • De gezondheidscheck bij de ingang vervalt. Er blijft wel mogelijkheid om de handen te ontsmetten.
  • Bij het ingaan en verlaten van de kerk geven we elkaar ruimte. Bij het ingaan van de kerk sturen de gastvrouw/gastheer en de koster hierop aan. Bij het verlaten van de kerk wordt door de koster en de gastheer/gastvrouw aangegeven welke rijen naar buiten kunnen.
  • Het begroeten van de gemeente na afloop van dienst blijft buiten voor de kerk wanneer het weer dat toelaat.
  • De huidige situatie van de collecte bij de uitgang blijft voor de komende diensten bestaan.
  • Gemeenteleden worden uitdrukkelijk verzocht om thuis te blijven bij klachten.
  • Er is weer kinderoppas aan de achterkant van de kosterswoning. Reserveren is niet meer nodig.

De kerkenraad is heel blij met verruiming van de mogelijkheden voor kerkbezoek. We hopen dat veel gemeenteleden zich veilig genoeg voelen om de diensten (weer) te bezoeken. Mogelijk voelt niet iedereen zich direct prettig bij de nieuwe adviezen. Aarzel niet om een plek te reserveren waar meer ruimte is tussen de bezoekers.