info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Nieuws

Nieuwe richtlijn PKN: 30 bezoekers in een kerkdienst

Op 23 februari heeft de PKN de richtlijnen voor kerkdiensten en jongerenwerk een klein beetje aangepast. De betekent voor onze gemeente dat we bij de kerkdiensten weer 30 bezoekers kunnen ontvangen. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief het vaste team van voorganger, ambtsdragers, organist, enz. Gemeentezang is nog niet mogelijk maar voorzangers mogen weer wel. Als kerkenraad zijn we blij met deze mogelijkheden.Reserveren is nodig. We gaan de diensten weer organiseren zoals we dat in oktober/november deden. Bij de ingang staat de coördinator die u de bekende vragen stelt en die aangeeft...

Lees meer

Paasgroetenactie

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. We hebben 80 dubbele kaarten besteld voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.Het ontwerp van de kaarten is door de vrouwen van de Penitentiaire inrichting in Nieuwersluis opgesteld. Zij hebben het thema ‘VERBONDEN’ verbeeld. Zo is de kaart een uitdrukking van onze verbondenheid met hen en met de opgestane Heer Jezus. Hoe werkt het? Bestel het x aantal kaarten via diaconie.anne@gmail.com. De kaarten kunnen in overleg worden opgehaald...

Lees meer

Kindernevendienst: paasproject en online meeten

Paasproject We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben …’ In de projectverbeelding staat een weg centraal. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg....

Lees meer

Welkom op (belijdenis)catechisatie voor jongeren!

Wil je meer leren over God, de Bijbel, en wat het betekent om Jezus te volgen? Dan ben je van harte welkom om mee te doen aan de (belijdenis)catechisatie. De focus is vooral op jongeren / jongvolwassenen. We geven deze catechisatie aan jongeren (15-20 jaar of iets ouder) uit onze gemeente en uit de Binnenstad-Vrijenban gemeente uit Delft (ik ben consulent van deze gemeente die momenteel vacant is). Mocht je ouder zijn en ook willen aanhaken, dan ben je ook van harte welkom. Het is een belijdenistraject waarbij na afloop de mogelijkheid is...

Lees meer

Niet meer zingen gedurende verlengde lockdown

Afgelopen donderdag heeft de PKN het dringende advies gegeven om in kerkdiensten (in kerkgebouwen) helemaal niet meer te zingen. Hierbij de link met het advies van de PKN. Besloten is om aanstaande zondag de dienst uit te zenden zoals we gewend zijn, met orgelspel maar zonder zang in de kerk. Iedereen kan thuis van harte meezingen. De kerkenraad zal zich hierover verder beraden in de komende weken.

Lees meer

Aanpassingen kerkdiensten en activiteiten vanwege lockdown

U heeft ongetwijfeld de toespraak van premier Rutte gezien of ervan gehoord. We hebben hier als kerkbestuur over vergaderd. Het beleid van de regering is erop gericht het aantal fysieke contactmomenten tussen personen te minimaliseren. Voor ons als christenen een moeilijke opgave. We hechten immers aan de samenkomst. Tegelijkertijd hebben we ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving en kunnen wij een bijdrage leveren aan de huidige crisis door ook de contacten te beperken. De Protestantse Kerk Nederland heeft op de website aangegeven dat online vieringen de voorkeur genieten. Wij nemen dat advies over...

Lees meer

Kerstconcert Katholieke Kerk: Licht en Warmte in de Stal

Vorig jaar was het de laatste keer. Weet u nog? Misschien toch volgend jaar wat eenvoudiger, klein en zonder orkest.  Niet wetend dat het nu ook zo moet zijn. “Corona”. We gaan in ieder geval iets doen. Een heel klein koor, 2 meter afstand, geen orkest, 30 belangstellenden in de kerk, een organist, een pianist. Kerst zonder zingen is voor ons geen optie. Je neemt elk jaar je bagage van het afgelopen mee naar de stal. Kerst, jaarwisseling… de moeilijkste tijd, maar toch ook de warmste, gezelligste tijd van het jaar. Er is...

Lees meer

Periodieke gift voor uw bijdrage Actie Kerkbalans?

Zoals u misschien weet is uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans in sommige gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maar wist u ook dat u het belastingvoordeel veel beter kunt benutten als u uw bijdrage omzet in een periodieke gift?Nee? Lees dan deze folder.Met een periodieke gift is uw bijdrage in veel meer situaties volledig aftrekbaar en zo kunt u de kerk financieel nog meer steunen voor hetzelfde geld. Wie wil dat nou niet?? Om u een idee te geven hoe het werkt, even een klein voorbeeld:Stel u geeft normaal € 300 per jaar aan de...

Lees meer

Wegafsluiting N223

Foto: Provincie Zuid-Holland Dit weekend is de N223 tussen ’t Woudt en de Klaas Engelbrechtsweg afgesloten (Fase 3A op de satellietfoto). De kerk in ‘t Woudt is dan vanuit Den Hoorn wat minder makkelijk bereikbaar. Dit is van vrijdag 27 november 19.00 uur tot maandag 30 november 6.00 uur.Daarna ook nog van maandag 30 november 19.00 uur tot dinsdag 1 december 6.00 uur. Meer informatie vindt is te vinden op de website van de Provincie Zuid-Holland.

Lees meer

Adventsproject Kindernevendienst

Omdat we niet elke zondag allemaal naar de kerk kunnen, heeft de leiding van de kindernevendienst voor de kinderen het project dat in de kerk zal staan in het klein voorbereid. Wie dat wil kan een envelop krijgen met alles wat je nodig hebt om het project in klein formaat thuis zelf te maken. Je moet de figuren zelf nog wel mooi kleuren en uitknippen! Op de 1e adventszondag hebben we een bijeenkomst voorbereid voor de kinderen in de bijzaal van de Katholieke kerk in Den Hoorn. Dit doen we in samenwerking met de...

Lees meer