info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Nieuws

Adventsproject Kindernevendienst

Omdat we niet elke zondag allemaal naar de kerk kunnen, heeft de leiding van de kindernevendienst voor de kinderen het project dat in de kerk zal staan in het klein voorbereid. Wie dat wil kan een envelop krijgen met alles wat je nodig hebt om het project in klein formaat thuis zelf te maken. Je moet de figuren zelf nog wel mooi kleuren en uitknippen! Op de 1e adventszondag hebben we een bijeenkomst voorbereid voor de kinderen in de bijzaal van de Katholieke kerk in Den Hoorn. Dit doen we in samenwerking met de...

Lees meer

Vakantie Bijbel Week 2020

Elk jaar kijken we in de zomer uit naar de Vakantie Bijbel Week. We weten allemaal hoe dat afgelopen zomer is verlopen, jammer genoeg konden we toen geen reguliere VBW organiseren. Wel hebben we met een handje vol enthousiaste vrijwilligers een erg leuk alternatief kunnen bieden. Toen hoopten we nog dat tegen de herfstvakantie de crisis rondom corona wat meer onder controle zou zijn, en dat we in de herfstvakantie alsnog een VBW konden organiseren. Helaas, alweer of eigenlijk nog steeds is corona niet onder controle. Dit betekent ook nu weer dat we...

Lees meer

Aangescherpte corona-maatregelen

Onlangs heeft het kabinet een nieuw pakket aan maatregelen afgekondigd om het coronavirus weer onder controle te krijgen. De gemaakte keuzes – die soms voor iedereen gelden maar soms ook ruimte bieden voor maatwerk – moeten samen leiden tot het gewenste resultaat. De gebruiksplancommissie van onze kerk houdt nauwlettend in de gaten welke maatregelen voor ons van toepassing zijn en wat de adviezen zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarmee kan worden bepaald wat nog wel en wat niet meer mogelijk is in onze gebouwen en hoe we binnen die beperkingen elkaar...

Lees meer

Trouwen in de Woudtse kerk

Trouwen op een romantische plek middenin de polder? De kerk van ’t Woudt is te huur voor de kerkelijke inzegening van een huwelijk. Doordat de rode kerkbanken zijn vervangen door stoelen, is de opstelling flexibel geworden. Laatst hadden we het eerste bruidspaar in deze nieuwe setting.

Lees meer

Vooraankondiging Oecumenische Vredesdienst

Op zaterdagavond 26 september om 19.00 uur en zondagmorgen 27 september om 10.00 uur zullen er twee Oecumenische Vredesdiensten worden gehouden in de Rooms-Katholieke kerk in Den Hoorn. Dit doen we gespreid om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de dienst mee te maken. Voorgangers in beide diensten zijn: diaken Melchior Kerklaan en dominee Barbara Lamain. Muzikale medewerking: Sonja Nowee met een aangepast koor van negen personen. In deze dienst mag er niet door de gemeente worden gezongen. Er zal voor het eerst weer kinderwoord/neven-dienst zijn. Daar zijn we heel blij om....

Lees meer

Einde aan een tijdperk…

Eind augustus komt er een einde aan de betrekking die Albert Moerman als vaste organist al zo lang met onze kerk heeft gehad. Daar zijn wij hem heel dankbaar voor. Zijn pensioen is welverdiend en hem van harte gegund. En hoewel vanaf eind augustus niet meer in dienst, Albert zal ongetwijfeld nog weleens te horen zijn.Op 30 augustus zullen we in de dienst stilstaan bij dit afscheid. Kijk de dienst hier terug. Voor de periode hierna is het CvK in gesprek met een getalenteerde organiste: Francesca Ajossa. Net afgestudeerd aan het conservatorium van Rotterdam...

Lees meer

Onze eigen Kerk app komt er aan!

Alles heeft al een plek op de mobiele telefoon: sociale contacten, muziek, school, sport… Binnenkort voegen we daar de kerk aan toe! Direct communiceren, de contactgegevens van gemeenteleden bij de hand, gezamenlijke agenda’s bijhouden, online collecteren, het laatste nieuws en komende activiteiten… Exclusief voor gemeenteleden! Meer info volgt snel.

Lees meer

Aanpassing interieur Woudtse kerk

Gezien het feit dat er al diverse malen behoefte is geweest aan meer zitplaatsen in de kerk, bijvoorbeeld bij rouwdiensten, hebben we ernaar gestreefd om het vervangen van de rode banken door stoelen zo snel mogelijk te doen. Vorige week konden de verwarmingsbuizen verwijderd worden door een aannemer.  Afgelopen maandag 3 augustus zijn de kerkbanken uit de kerk gehaald. Na het schoonmaken van de kerk zijn er stoelen geplaatst. Ook is er geschoven met de gele en bruine banken die bij het historisch interieur horen. Vervolgens is ook nog het koorhek teruggeplaatst. Dit...

Lees meer

Vakantie Bijbel Week in corona-tijd – UPDATE

Vakantie Bijbel Week in corona-tijd, dat gaan we WEL DOEN!!! Zoals al eerder aangekondigd, we hebben “iets” moois, “iets” leuks voorbereid om jullie te bieden als alternatief op de Vakantie Bijbel Week.Het is voor jullie allemaal! Ja je leest het goed, voor alle gemeenteleden, en niet-gemeenteleden die deze zomervakantie door gaan brengen met kinderen. Of dit nu met de kinderen uit onze gemeente is of dat het juist de opa’s, oma’s, ooms, tantes, neven, nichten zijn die “op reis” gaan met kinderen. Vanaf vandaag is het mogelijk om je aan te melden voor een tasje...

Lees meer