info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Nieuws

Beleidsplan 2022-2026: concept ter inzage

Afgelopen periode heeft de kerkenraad gewerkt aan het beleidsplan voor 2022 tot 2026. Dat beleidsplan is besproken op de gemeenteavond d.d. 30 november. In vervolg daarop is het conceptplan twee weken lang beschikbaar om gemeenteleden in de gelegenheid te stellen het te lezen en erop te reageren: Beleidsplan 2022-2026 Reacties kunnen worden gericht aan voorzitter@woudtsekerk.nl. Wilt u liever een versie op papier of via de e-mail ontvangen? Laat dat dan graag weten aan iemand van de kerkenraad of via het genoemde mailadres.

Lees meer

Gedachtenisdienst

Het is in onze gemeente een goede gewoonte om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de personen te gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar door de dood zijn ontvallen. Dit jaar gebeurt dat in de morgendienst van zondag 20 november. Wij gedenken allen die tot onze gemeente hebben behoord of zich met onze gemeente verbonden voelden. Tevens gedenken wij personen van wie gemeenteleden het op prijs stellen dat hun namen worden genoemd. Tijdens de dienst worden de namen van onze overleden dierbaren genoemd. Na het noemen van iedere naam...

Lees meer

Energie besparen

Wij maken als Protestantse Gemeente ‘t Woudt – Den Hoorn voor onze energie-inkoop deel uit van een energiecollectief samen met een kleine 4000 kerken. Dit collectief, ‘Energie voor kerken’, sluit contracten af voor alle aangesloten kerken. Ook wij ontkomen niet aan een sterke verhoging van onze energietarieven aan het einde van dit jaar. Er zijn twee redenen om energie te besparen: de sterk gestegen kosten en de oproep om het energieverbruik in deze periode van schaarste te verminderen. Vanaf nu zal de temperatuur in de Woudtse kerk en in De Rijstuin worden ingesteld...

Lees meer

Actie voor Gambia

Er is nagenoeg geen tandzorg in Gambia en met name voor kinderen is een gezond gebit van groot belang. Schade en pijn aan gebitten van kinderen belemmert hen tijdens het opgroeien. Kinderen eten, spelen, slapen en leren slecht als ze klachten aan hun gebit hebben. Sommige kinderen lopen jarenlang met een ontsteking in hun mond. Daardoor lopen ze achterstand in hun ontwikkeling op die ze nooit meer kunnen inhalen. Stichting Westland4Gambia, een enthousiaste groep mensen uit het Westland en één van de projecten van Streekverband de Tien spant zich in om de tandzorg...

Lees meer

Openluchtconcert 10 september

De Vrienden van de Woudtse kerk organiseren op zaterdag 10 september 2022 twee openluchtconcerten in het kader van het project ‘Ode aan Midden-Delfland.’ Op de binnenplaats van De Lindehoeve in het pittoreske dorpje ‘t Woudt, zullen de twee zeer getalenteerde muzikale zussen Maria en Anuschka Pedano in de openlucht twee sfeervolle concerten geven. Zij brengen een combinatie van romantische klassieke muziek en chansons.  Aanvang van de concerten is 13:30 uur en 16:00 uur. De zussen Maria (19) en Anuschka (22) zijn beiden al jong met muziek begonnen: Maria met zang en het bespelen van...

Lees meer

Vakantie Bijbel Week

Dit jaar is ‘ie er weer: de Vakantie Bijbel Week! Voor alle kinderen van basisschoolleeftijd.Het thema is: “Duik erin!” Dinsdag 12 juli, 10:00 – 12:00Woensdag 13 juli, 10:00 – 12:00Donderdag 14 juli, 10:00 – 12:30 Locatie: De Rijstuin, Woudseweg 26, Den Hoorn

Lees meer

Bazaar 2022

Het kan weer! Wees allen welkom op de Bazaar 2022 op donderdag 29 september en vrijdag 30 september in De Rijstuin. Het doel dit jaar is: “Samen aan het werk voor de verwarming van de kerk”. Wat is er te doen? Op donderdagavond 29 september vindt vanaf 19.30 uur een ouderwets gezellige Bazaar Bingo avond plaats. Bingo is één van de meest favoriete spellen onder jong en oud! Er zijn mooie prijzen te winnen bij diverse bingorondes. De avond wordt gestart met een paar kinderrondes en daarna rondes voor oudere jeugd en volwassenen....

Lees meer

Nieuw in onze gemeente?

Op 21 april houden we een avond waarop we nieuw ingekomenen welkom heten in onze gemeente. ‘Nieuw ingekomenen’ is een wijd begrip: door corona is het enige tijd geleden dat we een dergelijke avond voor het laatst gehouden hebben. Ben je of ken je iemand die de afgelopen 2 jaar bij ons in de gemeente erbij gekomen is: van harte welkom op deze avond! Of misschien ben je of ken je iemand die al wat langer bij onze gemeente is en wat meer wil kennis maken met onze gemeente: ook van harte welkom....

Lees meer

Stille week en Pasen

Op 10 april is het Palmpasen. In de Stille Week hopen we elkaar te ontmoeten in de diensten. Maandag vindt de oecumenische dienst plaats, zie het aparte bericht hierover. Op Witte Donderdag komen we bij elkaar in de Woudtse Kerk, om 19.30 uur. We vieren samen ook het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag komen we bij elkaar in De Rijstuin om 19.30 uur. Op Stille Zaterdag komen we bij elkaar in de Woudtse Kerk om 21.00 uur. In deze dienst wordt de nieuwe Paaskaars de kerk binnen gebracht, we vieren het Heilig Avondmaal...

Lees meer

Palmpaastakken en Paasslingers maken

Palmpaastakken Op zo​ndag 10 april willen we samen met de kinderen van de kindernevendienst een Palmpasenviering houden. Deze kinderviering wordt gehouden in de voormalige kosterswoning in ‘t Woudt. Tijdens deze viering zullen de kinderen een Palmpasentak maken. Deze ochtend begint om 10.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur). In verband met de inkopen is het belangrijk dat u via kindernevendienst@woudtsekerk.nl doorgeeft wanneer uw kind(eren) 10 april aanwezig is/zijn. Het resultaat van de Palmpasentakken laten we 10 april graag nog aan het einde van de kerkdienst in de Woudtse kerk aan iedereen zien. Paasslingers We nodigen alle...

Lees meer