info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Aangescherpte corona-maatregelen

Onlangs heeft het kabinet een nieuw pakket aan maatregelen afgekondigd om het coronavirus weer onder controle te krijgen. De gemaakte keuzes – die soms voor iedereen gelden maar soms ook ruimte bieden voor maatwerk – moeten samen leiden tot het gewenste resultaat. De gebruiksplancommissie van onze kerk houdt nauwlettend in de gaten welke maatregelen voor ons van toepassing zijn en wat de adviezen zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarmee kan worden bepaald wat nog wel en wat niet meer mogelijk is in onze gebouwen en hoe we binnen die beperkingen elkaar als gemeente kunnen ontmoeten. 

Concreet houdt de nieuwe situatie voor onze gemeente het volgende in:

  • De wekelijkse diensten kunnen doorgaan met dezelfde aantallen als hiervoor. Wel blijven de maatregelen van triage bij de ingang, hygiene, plaatsreservering, 1,5 meter afstand e.d. van kracht. 
  • Het dringende advies van de PKN niet meer te zingen in de dienst nemen we over. Dit is pijnlijk omdat we al ervaren hebben wat een gemis dit is. Hopelijk duurt deze maatregel ook deze keer niet te lang. We kennen ook al wat alternatieven. Eén tot maximaal vijf voorzangers in de dienst is wel mogelijk. Misschien wilt u een keer voorzanger zijn? Laat het weten. Thuis mag u natuurlijk volop meezingen.
  • Ook het advies om mondkapjes te gebruiken nemen we over. Het is de bedoeling dat u een mondkapje draagt bij binnenkomst in het kerkgebouw. Wanneer u bij uw toegewezen plaats bent, kunt u het mondkapje af doen. Gedurende de dienst hoeft u het dus niet te dragen. Bij het verlaten van de kerk graag weer het mondkapje gebruiken. We zullen ervoor zorgen dat er een beperkte hoeveelheid mondkapjes aanwezig is mochten kerkgangers hun eigen mondkapje vergeten zijn. 
  • Ook voor de activiteiten in De Rijstuin geldt het dringende advies een mondkapje te gebruiken bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw. Wanneer je zittend deelneemt aan een activiteit dan hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.
  • De activiteiten van Kinderbeurs “Het Kleine P-rijsje” kunnen doorgaan, met als aanvullende voorwaarde het dragen van mondkapjes, zoals ook voor de detailhandel nu dringend wordt geadviseerd. 
  • De activiteiten van CJV ‘t Zoldertje kunnen doorgaan conform het ingediende gebruiksplan. Er zijn geen aanvullende maatregelen.
  • De kringen kunnen in De Rijstuin doorgaan. Graag een mondkapje gebruiken bij het binnenkomen en verlaten van het gebouw. Vergeet niet af te spreken wie de coördinator is en schrijf de namen van de aanwezigen in de map die daarvoor klaarligt.
  • De huurders van De Rijstuin, ABC-gemeente en EHBO kunnen doorgaan met hun activiteiten, met als aanvullende voorwaarde dat er niet meer dan 30 aanwezigen zijn. 

Verantwoordelijkheid
De kerkenraad kiest ervoor om, voor zover mogelijk en toegestaan, het kerkenwerk door te laten gaan met inachtneming van de richtlijnen en adviezen. We voelen ons verantwoordelijk voor de naleving hiervan maar vooral ook voor uw gezondheid. Daarom zijn er per activiteit gedetailleerde gebruiksplannen opgesteld, die u uitgeprint in de gebouwen kunt vinden. We vertrouwen erop dat iedere gebruiker hier verstandig mee omgaat.

Bedankt iedereen die heeft meegewerkt om de nieuwe richtlijnen zo snel uit te werken voor onze gemeente en onze gebouwen!