info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Gedachtenisdienst 24 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we degenen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar door de dood zijn ontvallen. Wij gedenken allen die tot onze gemeente hebben behoord, of zich met onze gemeente verbonden voelden. Daarnaast gedenken wij personen van wie gemeenteleden het op prijs stellen dat hun namen worden genoemd.

Tijdens de dienst noemen we de namen van onze overleden dierbaren. Na het noemen van iedere naam wordt aan de Paaskaars – het symbool van de aanwezigheid van de verrezen Christus – een kleine kaars aangestoken. Voor degene die eerder zijn overleden, steken we een algemene kaars aan. Het licht van deze kaarsen staat symbool voor het Licht van de verrezen Christus en de Opstanding die wij verwachten.

U hebt de gelegenheid namen in te dienen van overleden familie, vrienden of verbondenen, om deze personen in de dienst van gedachtenis der gestorvenen te gedenken. Doe dit onder vermelding van de volledige naam van de overledene, datum van geboorte en overlijden, correspondentieadres en de naam van het familielid of vriend(in) die de kaars zal aansteken. Indien gewenst kan ook alleen de naam van de gestorvene in de dienst worden genoemd, zonder dat er een kaars wordt aangestoken. U kunt uw verzoek vóór 14 november mailen aan info@woudtsekerk.nl.