info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Kerstproject kindernevendienst

Het kerstproject van de kinderen staat in het teken van vrede. De hemelse vrede die God geeft. In het Bijbelboek Micha lezen we hoe de profeet Micha werkt in Juda. Hij mag in een tijd van bedreigingen aan het volk vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de koning die in vrede zal regeren, komt.

In de adventstijd bereiden we ons voor op het kerstfeest. We zijn dankbaar voor de komst van Jezus op aarde. Door Hem worden we gered en krijgen we een heerlijke toekomst. Tegelijk kijken we kritisch naar onszelf. Houden wij net zoveel van God als Hij van ons? Dat mag God toch van ons verwachten. En: hoe doe je dat, van God houden? En hoe moet het verder, als dat niet goed lukt en we God pijn doen? In de Adventstijd leren we goed naar God en naar onszelf te kijken. En we leren te zien hoe ongelooflijk, hoopvol en mooi het is dat Jezus geboren werd in onze wereld.

Om dit alles te ondersteunen kom voorin de kerk een venster te staan, waaraan elke week een symbool wordt toegevoegd. De kinderen krijgen in de kindernevendienst hun eigen venstertje, waarop ze ook de symbolen kunnen plakken.