info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Nieuwe richtlijn PKN: 30 bezoekers in een kerkdienst

Op 23 februari heeft de PKN de richtlijnen voor kerkdiensten en jongerenwerk een klein beetje aangepast. De betekent voor onze gemeente dat we bij de kerkdiensten weer 30 bezoekers kunnen ontvangen. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief het vaste team van voorganger, ambtsdragers, organist, enz. Gemeentezang is nog niet mogelijk maar voorzangers mogen weer wel. Als kerkenraad zijn we blij met deze mogelijkheden.
Reserveren is nodig. We gaan de diensten weer organiseren zoals we dat in oktober/november deden. Bij de ingang staat de coördinator die u de bekende vragen stelt en die aangeeft waar u mag gaan zitten. In de kerk wordt een mondkapje gedragen wanneer u de kerk binnenkomt en weer naar buiten gaat. We vragen u om u aan de richtlijnen te houden van 1,5 m afstand zodat het voor alle bezoekers veilig is. U kunt alles rustig nalezen op de site van de PKN.
 
Voor het jeugdwerk tot 18 jaar is per leeftijdscategorie aangegeven wat de mogelijkheden zijn. Voor het jeugdwerk in onze gemeente wordt dan ook per groep gekeken hoe dit uitgewerkt wordt. De PKN geeft als advies mee om niet de grenzen op te zoeken.