info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Profielschetsen

Tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen week zijn de benodigde stukken voor de aanvraag van de solvabiliteitsverklaring vastgesteld. Later in de week zijn de stukken dan ook ingediend. In de solvabiliteitsverklaring wordt duidelijk voor welke formatie we een predikant mogen gaan beroepen.

Daarnaast zijn er concept profielschetsen van de gemeente en van de predikant opgesteld:

Concept Profielschets predikant – mei 2023

Concept Profielschets kerkelijke gemeente – mei 2023

Alle terugkoppeling hierop is welkom via voorzitter@woudtsekerk.nl. De profielschetsen zullen uiteindelijk vastgesteld worden op een gemeenteavond.