info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Wim en Lenie 50 jaar betrokken

Vanwege 50 jaar betrokkenheid bij het Woudtse kerkkoor en bij onze kerkelijke gemeente heeft de kerkenraad Wim en Lenie Steenks in het zonnetje gezet. Zij kregen een onderscheiding aangeboden namens de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, behorend bij 50 jaar trouwe betrokkenheid en ondersteuning. Vanaf de oprichting van het Woudtse kerkkoor zijn Wim en Lenie betrokken geweest bij de organisatie. Wim regelt nog veel, waaronder de muziek, en Lenie is jarenlang penningmeester geweest.

Daarnaast is Wim bijna 12 jaar actief geweest als diaken en was Lenie ouderling in onze kerkenraad. Beiden zijn nog steeds betrokken. Wim is al ruim 10 jaar vrijwillig beheerder van De Rijstuin, ons kerk- en activiteitengebouw in Den Hoorn. Maar ook de Dorcas kleding- en voedselacties worden door hem ondersteund en Wim was een behoorlijke periode actief als ‘Schuldhulpmaatje’. Kortom er is veel gebeurd voor de kerk en er gebeurt nog steeds een heleboel. Reden voor een blijk van waardering – 50 jaar inzet is niet niks! Dank jullie wel Wim en Lenie, namens de gehele gemeente. Draag het insigne – goud met briljant – met trots. En uiteraard hopen we dat jullie nog vele jaren actief lid van onze gemeente willen zijn.