info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

40-dagentijd: vasten

Woensdag is het Aswoensdag. Het begin van de 40-dagentijd. Dit is een tijd waarin we Jezus volgen op weg naar het kruis. Een tijd waarin we toeleven naar Pasen. Het is een tijd die door de jaren heen meer voor me is gaan leven. De laatste jaren leren we als protestanten ook meer van onze katholieke broeders en zusters over hoe we deze tijd kunnen invullen. Ik ben zeker niet het goede voorbeeld als het gaat over vasten. Daarom laat ik graag een christelijke stem aan het woord die ons kan inspireren, zoals de Jezuïet Nikolaas Sintobin. Hij zegt: 

“Wanneer wordt vasten christelijk vasten? Het christelijk vasten is geen doel op zich. Het gaat er niet over dat je indruk gaat maken op God of dat je je huisgenoten de loef gaat afsteken met al die indrukwekkende fysieke heldendaden van jou. Het christelijke vasten is ook niet bedoeld om je karakter te vormen, om je uithoudingsvermogen op te krikken, of om af te slanken, al kunnen die zaken het onrechtstreekse gevolg zijn van je vasten. Het echte vasten gaat niet over hoe meer, hoe beter. Want dan kom je zelf in het middelpunt te staan. Dan ga je eigenlijk bewijzen hoe sterk, hoe wilskrachtig je bent. Daar word je niet gelukkiger van. 

Het christelijke vasten is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om dichter te komen bij God. Om je meer voor Hem te kunnen openen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om minder te gaan eten, of om geen alcohol te drinken. Hierdoor moet je lichaam minder energie steken in het verteren van eten. Je zintuigen komen scherper te staan. Hierdoor is vasten een middel om je meer te openen voor God. Om van het vasten christelijk vasten te maken, worden christenen niet alleen uitgenodigd om zich van sommige zaken te onthouden. Er is tegelijk ook de uitnodiging om andere dingen meer te gaan doen. Om meer te bidden. Om meer concrete daden van naastenliefde te gaan stellen. Daardoor ga je het mogelijk maken dat de vrijgekomen tijd, energie en aandacht, datgene wat je opspaart door het vasten, dat die daadwerkelijk in de richting van God worden gekanaliseerd. Het is precies deze combinatie van minder en meer die van het vasten een christelijke vasten kan maken.”

Een gezegende 40-dagentijd gewenst!