info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Afscheidsdienst

We leven toe naar de bijzondere dienst op 23 april. Dat doe ik met pijn in mijn hart en met veel dankbaarheid voor alle zegen die we met elkaar hebben ontvangen. In vertrouwen op onze goede God kunnen we verder op de plek waar Hij ons roept, daar en hier. Welk Bijbelgedeelte lees je in zo’n dienst? Het hebben van een leesrooster is een zegen.. De afgelopen jaren heb ik het rooster van de Kindernevendienst gevolgd. Dat doen we nu ook. Voor deze zondag staat centraal: 1 Petrus 2:1-10 – Samen kerk van de levende Heer. Dit gedeelte gaat over de hoge roeping door God, voor ons als gemeente: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht.’ Hier horen we een echo van woorden die eerder hebben geklonken, bij de Sinai, toen God Zich openbaarde aan Israël. We lezen een gedeelte hierover uit Exodus 19. Ons gelegenheidskoor zal ook een bijdrage leveren aan deze dienst.

Ik hoop velen van u / jullie zondag te ontmoeten!