info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de Avondmaalsdiensten

Op 14 november hebben we het Heilig Avondmaal gevierd in beide diensten: ’s morgens in de Woudtse Kerk en ’s avonds in De Rijstuin. We lazen Zacharia 6: 1-8, het visioen over de vier wagens met paarden; ’s morgens lazen we verder Mattheus 28:16-20 en ’s avonds Marcus 4: 35-41.

Zacharia ziet een visioen. Met beelden over paarden en wagens die uitstuiven over de hele aarde. Dat visioen geeft Zacharia door aan het volk Israël. Het volk is terug in het land. Maar het land ligt nog in puin; en ze zijn omringd door vijandige machten. Dit visioen geeft troost. Aan hen en aan ons. Het beschrijft een perspectief voor de toekomst. De toekomst waarin God recht zal doen. De toekomst waarin Zijn Koningschap zal zijn gevestigd. De toekomst is niet aan de wereldmachten, hoe imposant ze ook zijn. De toekomst is aan de God van Israël. Deze en de andere visioenen geven niet een tijdsaanduiding wanneer dingen gaan gebeuren. Dat weten we niet. Wij weten niet wanneer het eind van de tijden zal zijn. En dat hoeven we ook niet te weten. Waar het bij de profeten om gaat, is om ons wakker te schudden. En ons te bemoedigen. Van God is de toekomst. En ze laten zien hoe die glorieuze toekomst impact heeft op hier en op nu. En wat dat betekent voor ons gedrag. Namelijk: het leven vanuit hoop.

De vraag is niet: snap je precies hoe het allemaal zal gaan? De vraag is wel: geloof je? Vertrouw je op deze God? Deze God van liefde en van macht, deze God van recht en van heil. Jezus zegt: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ Dat vieren we ook in het Avondmaal.  In het Avondmaal vieren we ook dat Jezus heeft gezegevierd over de machten. Hij heeft de macht om recht te doen, de macht om te vergeven, de macht om te helen, en de macht om de aarde nieuw te maken.

In het visioen dat Zacharia ziet, krijgen paarden en wagens de opdracht om de wereld in te gaan om Gods koningschap te vestigen. Als Jezus naar God de Vader gaat, krijgen Zijn de discipelen de opdracht om de wereld in te gaan. Om te vertellen, het goede nieuws. Dat Jezus alle macht heeft betekent dat de wereldleiders dat niet hebben. En dat Corona niet alle macht heeft; en de bitcoin niet. Maar Jezus. Hij stuurt ons op weg. Om te vertellen van Hem. Deze boodschap van hoop.  Hij zegt: ‘En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’