info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de dienst van 10 oktober

Zondagmorgen 10 oktober lazen we Jesaja 42: 5-12 en Mattheus 5: 1-16. We lazen verder in de Bergrede. Jezus heeft het over zout en over licht. Wat doet zout ? Het geeft smaak aan eten. Zout kan worden gebruikt om eten te bewaren, om bederf tegen te gaan. Het zuivert en ontsmet. Wat doet licht? Het verlicht het donker, zodat je kunt zien hoe de weg loopt. Het verheldert de dingen zodat je duidelijk kan zien.. Licht is een belangrijk thema in de Bijbel. Eén van de eerste scheppingsdaden van God: het scheppen van het licht. En God heeft Israël geroepen om een licht te zijn voor de volken. We lazen erover in Jesaja. God zegt: ‘Ik neem je in dienst voor Mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken.’ Een tekst die gaat over Israël als volk. En een tekst die vooruit grijpt op de Messias.

En dan komt de Messias, en Hij zegt: ‘Jullie zijn het zout van de aarde… jullie zijn het licht van de wereld..’ hoe horen we deze uitspraken? Hoe we ze vaak horen: als aansporingen, van hoe we zouden moeten zijn. Aansporingen over wat we zouden moeten doen. en dan leggen we het naast ons leven. en dan zien we iets anders… Dan denken we: gaat dit wel over mij? En toch…Jezus zegt dit tegen Zijn discipelen, en met het oog op de mensenmassa om Hem heen. Hij zegt niet: dit moet je worden..nu moet je hard je best gaan doen om.. Hij zegt: jullie zijn het…

Hoe zijn ze dan het zout van de aarde, en het licht van de wereld? Doordat ze bij Jezus zijn. Doordat ze luisteren naar Hem. door de verbinding met Jezus ben je zout, en ben je licht. Dus laat je licht schijnen…

Wij als christenen hoeven dus niet zout te worden.. Dat we zout zijn, dat geeft Jezus ons als we in Zijn nabijheid zijn. Als we naar Hem komen, en naar Hem luisteren, dan zijn we het. En de bedoeling is wel dat het blijven. Dat we zout blijven. Dus we worden ertoe opgeroepen om te blijven wat we zijn: zout…

Dus wanneer ben je zout en wanneer ben je licht? Als je naar Jezus woorden hoort, als je hoort dat Hij het tegen je zegt. Als God spreekt dan is het er.. er zij licht, en er was licht.. 

Wanneer blijf je het? Als je naar Hem toe blijft komen, als je naar Zijn woorden blijft horen. En je je niet van de wijs laat brengen.

Luister naar Jezus, dan ben je zout, en dan ben je licht. Je hoeft het niet proberen te zijn, je bent het, als je luistert naar Jezus. Dus neem het serieus… Dus laat je licht schijnen…de wereld heeft het nodig..