info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd stond zowel in de dienst als in de kindernevendienst Lukas 18:18-34 centraal. Het verhaal van de rijke jonge man die bij Jezus komt met zijn levensvraag: ‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus wijst hem eerst op de geboden van God over onze relaties met onze naasten. Als hij erop doorgaat zegt Jezus: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt, en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij!’ Een antwoord van Jezus waarbij ons de moed in de schoenen zinkt. Want wie doet dit nu… 

We zijn snel geneigd om deze woorden van Jezus vooral geestelijk op te vatten. Dat Jezus eigenlijk bedoelt dat je best geld en bezit mag hebben, als je er maar niet aan vast zit, als je je hart er maar niet aan hecht. Maar denk niet te makkelijk dat je daar los van bent.. Wij moeten daar niet makkelijk over denken. Jezus maakt er een punt van. Er is dus iets aan de hand: ja, want onze omgang met geld en goed zijn vaak niet neutraal. Rijkdom hoeft niet te betekenen dat je er verkeerd mee om gaat. Je kunt er goed mee leven en er goed mee doen. Maar besef wel dat je je in de gevarenzone bevindt. De verleiding is groot om er wel in op te gaan, en we hebben het niet door.. 

Eén ding ontbreekt je.. Verkoop, verdeel en volg Mij.. Waar ontbreekt het ons aan? Wellicht aan armoede en afhankelijkheid van God. Om Jezus te volgen, moeten we loslaten wat ons bindt. Bepakt en bezakt kunnen we Jezus niet volgen. Het is nu 40-dagentijd. Gebruik deze tijd om God te vragen wat je moet loslaten om Hem werkelijk te kunnen volgen. Niet één keertje, maar blijf de vraag stellen. En verwacht ook een antwoord. 

Verkoop, verdeel en volg Mij.. Hoe meer rijkdom wij ontvangen hebben, hoe groter onze verantwoordelijkheid. Van weggeven word je rijker, het lucht op, je wordt er lichter van. Augustinus zei: ‘Door te geven, raak je niets kwijt, je verhuist je bezit van de aarde naar de hemel en God keert een hoge rente uit!’. Hoe doen we dat? Door het te investeren in het enige wat naar de hemel gaat. Dingen gaan niet naar de hemel; mensen wel. Laten we onze rijkdom investeren in mensen, vooral in de armen. En we zullen een schat in de hemel hebben. 

En volg Mij.. in deze 40-dagentijd op weg naar Jeruzalem. Het geheim van de navolging zit in Jezus die ons voorgaat naar Jeruzalem, naar het lijden, uit pure liefde. Het geheim zit in de liefde van God. Die stelt ons in staat Hem te volgen. Verkoop, verdeel en volg Hem. We zullen een schat in de hemel hebben. 

In de weken van het Paasproject staan in de diensten en de kindernevendienst dezelfde teksten centraal. Tot nu toe heb ik meestal het oecumenische leesrooster gevolgd, maar het heeft veel voordelen om in de kerk en de kindernevendienst dezelfde verhalen te bespreken, zeker in deze 40-dagen tijd. Dat betekent voor deze 40-dagen tijd dat we vooral inzoomen op de gebeurtenissen in de dagen voor de kruisiging en op de dag van de kruisiging. Komende zondag is dat Lucas 22: 39-53: over Jezus die met Zijn discipelen in de hof van Gethsémané is en vervolgens Zijn gevangenneming.