info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

25 november: Gedachtenisdienst

Op 25 november hebben wij de gemeenteleden herdacht die het afgelopen jaar overleden zijn.  In het voorjaar en zomer zijn drie gemeenteleden overleden; in de afgelopen maand zijn er nog drie gemeenteleden overleden. Tegelijk beseffen we dat veel meer mensen rouw met zich meedragen, ook over geliefden die ons al langer geleden ontvallen zijn. Elk overlijden brengt verdriet, gemis en pijn. En elk overlijden herinnert ons aan onze eigen sterfelijkheid. De dag komt dat wij zelf zullen sterven, tenzij Jezus eerder terugkomt. We lazen over de hoop en de toekomst zoals die beschreven wordt in Openbaring 1:1-8. Daarin worden wij begroet met: Genade zij u en vrede van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Bij wie vinden wij troost? Bij Christus die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Wij vinden troost bij Hem, Die Zelf de dood is ingegaan. Zijn dood is onze troost. Zijn Opstanding is onze enige hoop. Hij komt.

 

2 december: 1e Adventszondag en Doopdienst

Op 2 december vieren we de eerste Adventszondag. Op die dag zullen er ook twee kinderen van de gemeente gedoopt worden: Iwan en Bob. Wat een zegen en wat een feest. Er worden kinderen geboren: God vergeet ons niet. Er wordt gedoopt. In elke doop worden wij ook weer herinnerd aan onze eigen doop. Onze doop waarin we met Christus zijn gestorven en met Hem zijn opgestaan in een nieuw leven. Laten we zo ons leven leven.

 

Advent

Op 2 december begint Advent. Op 2, 9, 16 en 23 december zijn de vier Adventszondagen van dit jaar. Een bijzondere tijd om ons klaar te maken voor het Kerstfeest: de komst van Jezus. Naast onze reguliere diensten op deze zondagen vieren we samen het Kinderkerstfeest op 16 december om 16.30 in ’t Woudt. De dag erna, op 17 december vindt de jaarlijkse bezinningsviering plaats die onze gemeente organiseert samen met de Rooms Katholieke parochie. Deze dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Katholieke Kerk van Den Hoorn. Van harte welkom bij alle diensten.

De PKN heeft een mooie Adventskalender uitgegeven (wanneer u 1 exemplaar bestelt is deze gratis). Het thema van deze kalender is hoop. In de zondagse diensten die ik leid in de Adventstijd gebruik ik het leesrooster en de thema’s die hierin aangegeven zijn. Voor 2 december is dat Lucas 1:5-25 en Jesaja 7:14. Voor 16 december is dat Psalm 91:1-12 en Lukas 1:26-38.

De Adventskalender van de PKN geeft iedere dag een Bijbeltekst met een moment van overdenking, gebed en aansporing. Daarnaast geeft deze iedere dag extra inspiratie in de vorm van een lied, gedicht, stiltepagina, persoonlijk verhaal, ‘do it yourself’, een recept en een kadootje. Een mooie manier om zelf toe te leven naar Kerst en ook om elkaar daartoe aan te moedigen!