info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

Op 26 mei was er een zangdienst in ’t Woudt. Medewerking werd verleend door de Christelijke zangvereniging Te Deum Laudamus uit Maasland, onder leiding van dhr. Toon van den Ende en dhr. Reinier Kroos als organist. Het was een genoegen om hen in ons midden te hebben en samen God te loven.

We lazen Johannes 14: 23-29. Dat is een deel van de afscheidstoespraak van Jezus, in aanloop naar Hemelvaartsdag. Jezus kondigt Zijn vertrek aan. Maar Hij laat ons niet als wezen achter. ‘Ik zal de Vader bidden en Hij zal jullie een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in eeuwigheid.’ Hij kondigt de Heilige Geest aan; de Pleitbezorger, de Trooster. De Vader zal de Geest sturen, namens Jezus.

Wat beschrijft Johannes hier als de taak van de Heilige Geest? Twee dingen: ‘Hij zal jullie alles duidelijk maken’ – eigenlijk staat er ‘onderwijzen’ – en ‘Hij zal jullie alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.’ Dat betekent dus ook dat de Geest (Trooster / Pleitbezorger) niet een nieuwe openbaring komt brengen. Zijn taak is om te wijzen op wat Jezus heeft gezegd, en gebracht en op wie Hij is. En Zijn taak is om ons te helpen dat te begrijpen en geloven.

De Geest zal ons in alles onderwijzen en ons in herinnering brengen alles wat Jezus ons gezegd heeft. Dat doet de Geest. Hoe doet de Geest dat? Hij kan ons verrassen, op onverwachte momenten en op onverwachte plekken. Maar de Geest werkt ook door de gestage bedding van onze dagelijks omgang met Hem. Door ons lezen uit de Bijbel, door ons bidden en ons zingen, door onze ontmoetingen. Door de teksten die we ons te binnen brengen. Door de manieren waarop we herinnerd worden aan wat Jezus heeft gezegd.

De Heilige Geest onderwijst en brengt in herinnering… dat hebben we zo nodig. Want wij vergeten zo makkelijk. Ik las ergens: het tegenovergestelde van liefhebben is niet haten, maar is vergeten. Dietrich Bonhoeffer schrijft: ‘Hoe komt het dat mijn gedachten zo snel van Gods woord afwijken en dat mij bij zoveel gelegenheden niet het juiste woord invalt? Vergeet ik soms te eten, te drinken en te slapen? Waarom vergeet ik dan Gods woord? Vergeten of niet vergeten is geen kwestie van verstand, maar van de hele mens, van ons hart. Iemand aan wie ik met hart en ziel verbonden ben, kan ik nooit vergeten. Als we met hart en ziel aan Hem verbonden zijn, dan vergeten we Hem niet. Tegen het vergeten beschermt alleen de liefde’ (Dietrich Bonhoeffer, Brevier, p. 65) Hoe meer we ons onderdompelen in de woorden van Jezus, hoe meer die ons ook op het juiste moment voor de geest zullen komen te staan. Dat doet de Geest. Hij onderwijst ons en herinnert ons aan wat Jezus gezegd heeft.

Op 30 mei vieren we Hemelvaartsdag. We lezen over de Hemelvaart uit Lukas 24: 49-53 en Handelingen 1: 4-11.