info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

Op 16 juni vierden we het Heilig Avondmaal. We lazen Johannes 3:1-21, over de ontmoeting van Jezus met Nicodemus. Het gesprek over opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien. Opnieuw geboren worden – dat gaat er bij Nicodemus niet in. Vertwijfeld ziet hij Jezus aan: hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?

Wij schilderen Nicodemus wel af als degene die niks snapte van wat Jezus zei. Maar hij verwoordt wat andere mensen zich misschien ook afvragen maar niet durfden te vragen. Of daar niet de moeite voor nemen; die hun schouders ophalen en weer verder gaan. Nicodemus doet de moeite om in gesprek te gaan en het wel te willen begrijpen.

Wat leren we hiervan?

Hoe bewegen wij voorbij onze vragen en twijfels? Door naar Jezus te gaan. Door Hem te vertellen wat ons bezig houdt. Als wij vragen hebben, als wij twijfels hebben, houd ze niet voor je. Ga ermee naar Jezus. Stel ze aan Hem. Daar eren we Hem ook mee; want het laat zien dat we Hem serieus nemen. Want Hij wil 1 ding niet: dat we met elkaar een beetje vroom gaan zitten doen. Ga naar Hem toe en wees eerlijk! En stel ze aan een medebroeder of medezuster. Stel ze aan een ambtsdrager, we zijn er voor!

Hoe bewegen wij voorbij onze vragen en twijfels? Niet door allerlei argumenten; niet door allerlei filosofische gedachten; niet door allerlei pogingen om te begrijpen hoe het nou precies zit. Gods liefde is te groot voor ons verstand. Wij kunnen het evangelie niet in een formule vangen. We kunnen het met ons verstand niet begrijpen. Het is veel geweldiger dan dat. Het is prachtiger dan ons verstand kan bevatten.

Hoe bewegen wij voorbij onze twijfels? Door te zien op Jezus. Door aan Zijn tafel te komen. Door het eten van het brood en het drinken van de wijn. Alsof Hij zegt tegen ons: je hoeft niet naar het einde van de aarde om me te zoeken. Je hoeft niet op te stijgen naar de hemel om me te zoeken. Je kunt me vinden in het brood en in de wijn: Neem en eet, dit is Mijn lichaam dat voor u gebroken wordt; neemt, drinkt allen daaruit, dit is Mijn bloed. Doe dit tot Mijn gedachtenis.