info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

Wat een feest was het vandaag op startzondag! Wat geweldig om met zoveel kinderen en ouders in de kerk samen te zijn en samen het nieuwe jaar te beginnen. Het thema was ‘Het goede leven’. Via de mentimeter (www.menti.com) hebben we aan de gemeenteleden in de kerk en thuis twee vragen voorgelegd: 1. Het goede leven – wat betekent dat voor jou ?  2. Het goede leven – wat zegt God daarover? Onze antwoorden zijn samengekomen in een ‘wordcloud’.

We lazen Lukas 18: 18-30. Over een rijke man die vraagt aan Jezus: ‘Goede Meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen?’ Jezus herinnert hem aan wat er in de wet geschreven staat. Daar heeft hij zich aan gehouden van jongs af aan, vertelt hij. Dan zegt Jezus: ‘Er is nog één ding dat je moet doen. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. En je zult een schat in de hemel hebben. Kom daarna terug en volg Mij!’ Toen de man dat hoorde, werd hij heel verdrietig. Want hij was heel rijk.

Het is zo’n antwoord van Jezus waarbij wij al gauw denken: mooi hoor, heel idealistisch, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Verkoop alles: als we die woorden horen, gaat meestal gelijk onze verdediging omhoog. Dan zeggen we: Jezus zegt dit wel alleen Hij bedoelt eigenlijk wat anders. Wat Jezus bedoelt, is dat ik wel dingen mag hebben, ik mag wel bezit hebben en geld. Als ik er maar niet vast zit, als ik er maar innerlijk vrij van ben. Vrij zijn van bezit en geld… wie lukt dat? Mij niet… zeg ik vanuit mijn heerlijke huis en mijn uitpuilende kasten.

Denk niet dat je zomaar los bent van je bezit en je geld. We moeten er niet te makkelijk over denken. Jezus maakt er ook een punt van, niet alleen hier, op meerdere plekken. Geld en bezit is een probleem. Al is het maar omdat het ruimte vergt in je hoofd, om het regelen, om het te verzekeren, om het veilig te stellen. Het vergt op zijn minst denktijd en regeltijd. Hoe je het ook wendt of keert, het krijgt een plek in je hart.

Heeft Jezus iets tegen rijke mensen? Of tegen rijkdom op zich? In het Oude Testament zijn voorspoed en rijkdom juist zichtbare tekenen van Gods zegen. Rijkdom is geen kwaad op zichzelf. Je kunt er goed mee leven en er goed mee doen. Maar je bevindt je wel in de gevarenzone. De verleiding is groot om er in op te gaan. Het is zo geniepig. We hebben het vaak niet eens door, wat een grote plek het in ons leven inneemt en hoe God naar de kant gaat.

Het thema van de startzondag is: het goede leven. Wanneer is het leven goed volgens Jezus?
Als je verkoopt – afstand doen van wat je niet nodig hebt, en een ander wel.. 
Als je deelt met wie het echt nodig heeft.., ook deelt van je tijd, deel van je speelgoed, deelt van je maaltijden, deelt van je huis.
Als je Jezus volgt..

Daar hebben we elkaar bij nodig. Juist ook in het komende seizoen. Om daarin te oefenen met elkaar. Om dat te doen met elkaar in de kerk. En ook juist om dat te doen in de buurt.

Verkoop, verdeel en volg Jezus. En we zullen een schat in de hemel hebben.

Op 20 september zal de Heilige Doop worden bediend aan Joep.

Op 26 en 27 september wordt er tweemaal een oecumenische dienst gehouden: op zaterdagavond 26 september om 19.00 uur en op 27 september om 10.00 uur. Beide diensten worden gehouden in de katholieke kerk in Den Hoorn. 

Ik zie er naar uit u / jou te ontmoeten in de diensten!