info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

Wat mooi om weer samen te komen als protestantse gemeente en parochie hier in het dorp! Fijn en bemoedigend om elkaar weer zo te ontmoeten. En om samen ook weer kindernevendienst te kunnen houden. We lazen Ezechiël 18: 25-28 en Mattheus 21: 28-32. De evangelielezing is de gelijkenis van de twee zonen die beiden door hun vader worden uitgenodigd om te gaan werken in de wijngaard. De één zegt ja en doet nee, en de ander zegt nee en doet ja… ‘Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het Koninkrijk van God.’ God wil dat we ja doen. Dat wil zeggen: dat we werkelijk Jezus volgen, al is het strompelend en struikelend. Laten we Hem volgen, laat dat de richting van ons leven zijn.

Op 11 oktober is er weer een bijzondere dienst. We nemen afscheid van twee ambtsdragers: Stefan Jansen en Wilma Bouwer. We zijn hen dankbaar voor hun jarenlange onvermoeibare inzet voor onze gemeente! En we zijn blij dat Martin Mul zijn verkiezing tot pastoraal ouderling heeft aanvaard. We hopen hem in deze dienst te bevestigen in zijn ambt.