Bij de diensten: Heilig Avondmaal

Op 14 juni hopen we het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. We zien er naar uit. Dit vieren we in de kerk met de daar aanwezige gemeenteleden en met de gemeenteleden thuis die vanaf daar ook deelnemen. We geloven dat Christus op een bijzondere manier aanwezig is wanneer we het Heilig Avondmaal vieren. Of we nu in de kerk zijn en elkaar daar zien, of dat we thuis zijn en elkaar niet zien. Hij is aanwezig, Hij trekt ons naar Zich toe.

We volgen het leesrooster van de Kindernevendienst. We vervolgen de lezing uit Exodus waar we in mei aan begonnen zijn. Deze keer staat op het rooster: Exodus 25: 10-22 en 26: 31-37. Over de ark en de plek van de ark in de tabernakel. De ark is het teken van Gods aanwezigheid. Hij is Degene die mee reist met het volk. De ark straalt Gods heiligheid uit. En het is de plek van de verzoening. Waar we vergeving ontvangen,  waar we weer heel worden en verder mogen gaan met Hem.