info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de oecumenische dienst: water in wijn

Het was mooi om de elkaar te ontmoeten vanuit beide geloofsgemeenschappen en om te gast te zijn in de katholieke kerk. Met de prachtige bijdragen van de vertegenwoordiging van ons gelegenheidskoor. We lazen Jesaja 9:1-6; Efeze 5: 8-14; en Johannes 2: 1-12. Dat laatste gedeelte stond centraal in de preek: de bruiloft in Kana. Deze dienst is ook gestreamd en na te kijken via de website van de parochie.

Jezus is te gast op de bruiloft in Kana. Hij verandert water in wijn. Als eerste van Zijn tekenen. Later zal Hij vertellen dat wijn symbool staat voor Zijn bloed. Waarom? Hij heeft geleden voor ons, om ons te vergeven en om ons vreugde te geven. Wijn verheugt je hart, je wordt er blij van. Zodat je gelooft dat het waar is. Zie op Jezus, de ware bruidegom, drink van Zijn wijn, dan worden we blij. De geschiedenis loopt uit op het grote bruiloftsfeest. Dat te weten, is als wijn. Wijn waar we nu van kunnen drinken, zodat het vreugde brengt in ons hart.

Wat is voor ons wijn? Wat geeft jou ware vreugde? Om dit bij jezelf te onderzoeken, kun je je afvragen: waar denk ik het meeste aan? Aan je werk? Aan een persoon? Je familie? Een goed doel? Dat kunnen allemaal mooie dingen zijn. Maar elke wijn, behalve die van Jezus, raakt een keer op. De wijn die Jezus geeft is overvloed, voor dit leven; en voor het eeuwige leven.

Wij leven nog hier en nu. In deze wereld van voorraden die opraken, feesten die ophouden, huwelijken die kapot gaan, van ziekte en van dood. Jezus laat ons zien, de vreugde die zal komen. Te midden van ons verdriet hier: drink van wijn die Jezus geeft, zodat je blij wordt, zodat Hij in je hart woont. Zodat je in je hart wordt versterkt met de vreugde die komt. Zodat je het lijden nu kunt doorstaan. Met het oog op de vreugde die komt. Jezus vertelt van de bruiloft die komt. Laat dat je kracht geven om het lijden nu te doorstaan. Het feest komt. Niemand bewaart de beste wijn voor het laatste. Behalve God.

En het wonder begint ermee dat 2 mensen gaan trouwen en dat Jezus wordt uitgenodigd. En als Hij wordt uitgenodigd, dan komt Hij. In het evangelie lezen we dat Jezus er is: Hij is er op feesten; en Hij is er op begrafenissen. En Hij is er op al die dagen daar tussenin, in het gewone leven. Nodig Jezus uit voor je bruiloft; en voor je begrafenis. Maar niet alleen dan. Nodig Hem uit voor elke dag van je leven, elke dag van je gewone leven. Als we Jezus uitnodigen, dan kunnen we er zeker van zijn dat Hij komt. En dan blijft Hij. Hij blijft ook op het moment dat alles lijkt verloren. Hij blijft. Waar Jezus is, wordt alles anders. Van het water van het gewone leven, maakt Hij de wijn van Koninkrijk. Water wordt wijn. Verdriet wordt vreugde. Duister wordt licht. Dood wordt opstanding. Zo is het geweest. En zo zal het zijn. Overal waar Jezus uitgenodigd wordt. Hij neemt ons mee naar Zijn grote toekomst, naar Zijn bruiloft, met ons… waarin water wijn wordt.