info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de oecumenische dienst

Op 18 september vond de oecumenische dienst plaats. Het was fijn om met onze katholieke broeders en zusters samen deze dienst te beleven. Het thema was ‘Vruchten van de vrede’. Diaken Melchior Kerklaan hield de preek over de vrede die Jezus ons geeft (Johannes 20: 19-23). Jezus is opgestaan uit de dood. Op de avond van die eerste dag is Hij opeens bij de discipelen. Hij begroet hen met vrede en toont hun Zijn handen en voeten, zodat ze weten dat Hij het echt is. Jezus zendt Zijn discipelen uit en geeft hen de Heilige Geest. Ook ons geeft Hij Zijn vrede, Hij zendt ons uit en geeft ons ook de Heilige Geest. De kinderen vertelden ons over de vruchten van de Geest die ze uitgebeeld hadden met elkaar. De Heilige Geest maakt ons lief, blij, vredig, geduldig, vriendelijk, goed, gelovig/trouw, mild en beheerst. Waar zie je zo’n vrucht van de Geest bij een ander? Zeg het tegen die ander en bemoedig die ander daarmee. En wie weet, dat een ander ook zoiets zegt tegen jou.