info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

De stille week

Op 29 maart houden we de oecumenische boeteviering als onderdeel van de Stille Week. We lezen Jesaja 42: 1-7 en Johannes 12: 1-11. Jezus is in het huis van Lazarus: daar houdt men een maaltijd van ter ere van Jezus. Martha bedient en Lazarus neemt deel aan de maaltijd. Maria doet iets anders. ‘Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis’ (Joh. 12: 3). Jezus legt uit wat dit betekent: ‘Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis’ (Joh. 12: 7). Zie het uitgebreidere bericht hierover met meer informatie namens de oecumenische stuurgroep.

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag komen we ook bij elkaar in de Woudtse Kerk. Op Witte Donderdag lezen we uit Exodus 12 over de instelling van het Pesachfeest, wat de uittocht uit Egypte inluidde. We lezen uit Johannes 13 over de voetwassing: Jezus wast de voeten van de discipelen. Hij geeft hen de opdracht: ‘Als Ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen’ (Joh. 13: 14-15). Gehoorzaam aan dit woord van Jezus willen we dit ook uitbeelden in de dienst. Ook vieren we het Heilig Avondmaal, zoals Jezus op de avond dat Hij verraden werd. 

Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie uit het evangelie van Johannes: we volgen Jezus op Zijn weg naar Golgotha en aan het kruis, waar Hij lijdt en sterft voor onze zonden, om ons met God te verzoenen.

Op Stille Zaterdag komt veel bij elkaar. We dragen de Paasdienst de kerk in, als symbool van de Opstanding en de aanwezigheid van Christus. We lezen over de schepping, over de doortocht door de Schelfzee, en uit de profeten. We herdenken onze doop en vieren samen het Heilig Avondmaal. Ook lezen we het Opstandingsevangelie uit Johannes.

De diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om 19.30 uur. De aanvangstijd van de Stille Zaterdagdienst hangt er van af of de avondklok tegen die tijd nog van kracht is. Hierover wordt nog bericht. 

Op 4 april vieren we Pasen, het grote feest van de Opstanding van Jezus. Lijden, zonde en dood hebben niet het laatste woord. Door haar tranen heen herkent Maria uit Magdala eerst niet degene met wie ze spreekt. Totdat Hij haar naam noemt: Maria. Jezus leeft! Hij noemt ook onze naam en nodigt ons uit Hem te volgen. Dit is een feestelijke dienst met een geïntegreerde Kindernevendienst in de kerk. We lezen het Opstandingsevangelie uit Johannes 20: 1-18, zingen / luisteren naar Paasliederen en groeten elkaar met de woorden van het Paasevangelie: de Heer is werkelijk opgestaan!