info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

God geeft overvloed als wij bidden

In de dienst op 8 mei lazen we verder in het Johannes evangelie: Johannes 20: 30 – 21: 14. Johannes had eigenlijk zijn evangelie al afgesloten. Toch neemt hij zijn pen weer op, er is toch nog meer wat hij ons wil vertellen. De discipelen hebben Jezus twee keer ontmoet na Zijn opstanding. Het gewone leven is weer begonnen. Ze zijn weer gaan vissen. En juist daar komen ze Hem tegen. In hun gewone leven. Waarin ze ploeteren en waarin het niet lukt. Ze hebben een hele nacht gevist en niets gevangen. Jezus zegt: ‘gooi je net uit aan stuurboord, dan lukt het wel’. Ze doen het, al hebben ze nog niet door wie tegen heen spreekt. En ze vangen een overvloed aan vissen. Daarna herkennen ze Jezus. Het is een teken dat Jezus te vertrouwen is; en een teken van hoe God werkt: Hij geeft niet karig, Hij geeft overvloed. Ik moest denken aan het boek dat ds. René van Loon heeft geschreven: ‘Lente in de kerk’. We kunnen in de kerk geneigd zijn om te verzanden in doemdenken. Daar kun je in verzanden als je de nacht doorgewerkt hebt en je geen vis gevangen hebt. Doemdenken kun je in verzanden als je alleen maar berichten hoort over dat de kerk kleiner wordt en er gebouwen worden gesloten. Als dat het enige is wat je hoort, dan ga je geloven dat kerk en geloof toch alleen maar achter uit gaan. Dan ben je ook niet geneigd om jezelf in te zetten vol verwachting. En dan ben je ook niet geneigd om de hoopvolle tekenen op te merken en te zien wat God doet. We moeten dus een omslag maken van doemdenken naar verwachtingsvol denken. Want we kunnen nooit teveel verwachten van God. 

René van Loon schrijft over allerlei kerken. Oude kerken die al lang bestaan, over nieuwe pioniersplekken en die hebben 1 ding met elkaar gemeen. Ze groeien en bloeien. En in zijn boek beschrijft hij: wat hebben die kerken nou met elkaar gemeen. Waar heeft die groei en bloei mee te maken. Hij noemt 10 kenmerken. Ik noem de eerste die hij beschrijft: Gebed! Overal waar groei en bloei is in de kerk, zie je dat het gebed een centrale plaats heeft. De lente komt er alleen door de Geest van God. En de Geest van God werkt waar mensen zich vol liefde en verlangen naar Hem uitstrekken en zich daar niet voor schamen. De kerken waar groei en bloei zijn, zijn kerken die gebed nummer 1 prioriteit hebben gemaakt. Gebed in de diensten, gebed op de kringen, gebed bij alle vergaderingen, gebed in kleine groepjes, gebed persoonlijk. Welke plek heeft gebed in jouw leven? Wat doe je als je opstaat? En voor je gaat slapen? Wat doe je als je tijd vrij hebt tussendoor? Is gebed iets wat je even snel doet voor het eten, om snel weer door te gaan? Of neem je er tijd voor? Als we samenkomen voor een vergadering of een groep in de gemeente – hoe beginnen we? God geeft groei en bloei in de gemeente als we ons werkelijk geven aan Hem, en biddend leven. Dan werkt Hij door ons heen. En opent Hij onze ogen. En herkennen we Hem.