info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Oecumenische dienst

Wat was het mooi om samen met de parochie en onze gemeente de dienst te beleven!  Het thema van de vredesdienst was: ‘Wat doe jíj in Vredesnaam? 

We lazen Psalm 139:1-3, 13-24, Jacobus 3: 16-4:6 en Marcus 9: 30-37. Collega priester-stagiair Ad van Luijn hield de preek hierover. Deze lezing uit Marcus gaat over de discipelen die met elkaar ruzie maken over wie van hen de belangrijkste is. In antwoord daarop pakt Jezus een kind op en zet het neer in hun midden. ‘Hij sloeg Zijn arm er om heen en zei tegen hen: ‘Wie in Mijn Naam een zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft’ (Marcus 9: 36-27).  Het was een vreugde en voorrecht om samen de dienst te beleven en om naderhand elkaar te kunnen ontmoeten onder het genot van koffie en in de schitterende herfstzon over ’t Woudt..

We zien uit naar de volgende gezamenlijke dienst !